Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Odrazují zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) od recyklace odpadů?

| autor: Gareth Jones / Waste Management World / Z angličtiny přeložil Petr Jarolímek0

Odrazují zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) od recyklace odpadů?

Uvádí se, že pět evropských zemí s nejvyššími mírami recyklace (Německo, Rakousko, Švédsko, Nizozemsko a Belgie) patří mezi země s největším počtem ZEVO v Evropě. Tyto země skládkují méně než 1 % odpadu, který vytvářejí, přičemž většinu ho produktivně zpracují prostřednictvím ZEVO. Ekologický přínos těchto zařízení je mnohem větší, než mnozí tuší.

Abychom pronikli do zákulisí této debaty, která se často potýká s mylnými představami, a popsali výhody ZEVO, je důležité nastínit způsob, jakým ZEVO fungují ve spojení s recyklací, když využívají odpad jako zdroj.

Za prvé, je důležité si uvědomit existenci silných paralel mezi ZEVO a recyklací. Mýtus sníženého úsilí o recyklaci se ukáže jakožto neprůkazný ve chvíli, kdy se vyjeví pozitivní dopad těchto zařízení. Recyklace i ZEVO jdou ruku v ruce a dopady na životní prostředí můžeme považovat za přínosné.

Je samozřejmé, že recyklace je neuvěřitelně pozitivní metodou řešení všech druhů plýtvání a velice jsme se v tomto ohledu zlepšili. Například recyklace jedné tuny hliníku šetří 14 000 kWh elektřiny a počet recyklací nápojových plechovek je neomezený, takže cyklus je nekonečný. I když to vše je pozitivní, je třeba říci, že proces není dokonalý. Cena plastu klesla a výnosy se snížily, což způsobilo dominový efekt v celém recyklačním průmyslu.

Finanční důvody

Navzdory tlaku na recyklaci mají v mnoha zemích obce finanční důvody pro to, aby obrovské množství plastu vyvážely spíše na pochybné skládky než k recyklaci. A to značí, že naše úsilí o recyklaci samo o sobě nestačí k tomu, abychom se vypořádali s odpadem.

Většina recyklačních center je omezena na sběr pouze několika druhů plastů, což omezuje šanci na úspěch. V důsledku těchto výzev se recyklační průmysl i nadále potýká s rozmanitostí a objemem potenciálně recyklovatelného odpadu.

Abychom účinně udrželi náklady na nízké úrovni, a přitom zůstali efektivní, potřebujeme pro likvidaci i nakládání s odpady řadu řešení.

Zatímco předcházení vzniku odpadů a jejich recyklace musí být v popředí každého přístupu k nakládání s odpady, ZEVO ukazují, že recyklace nemusí být naší jedinou metodou opakovaného použití materiálu. Tato zařízení nám pomáhají se vypořádat s omezeními stanovenými pro recyklaci složitých materiálů a dokážou se dobře doplňovat s úsilím o recyklaci.

Bylo zjištěno, že ZEVO vytvářejí 500 kWh elektrické energie na tunu odpadu, což zdůrazňuje jejich nepopiratelnou úroveň produktivity. Díky vládě, která se značně zasadila o zvýšení povědomí a podporu recyklace, se veřejnost stále více zajímá o materiálové využití odpadu.

Navzdory všeobecnému úsilí však stále v kontejnerech na tříděný odpad nacházíme materiály nevhodné pro recyklaci. ZEVO využívají tyto nerecyklovatelné materiály na základě nejlepších dostupných technik (BAT). S pomocí ZEVO nakládáme se všemi těmito materiály zodpovědným způsobem, víme, kde tento odpad skončil a současně vytváříme energii.

Jednoduše řečeno, ZEVO jsou navrženy tak, aby rozšiřovaly naši schopnost regenerace a recyklace. Velké množství železných materiálů může být získáno ze spodního popela a samotný popel může být použit jako sekundární agregát, který aktivně přispívá k recyklaci.

Existuje řada faktorů, které mohou negativně ovlivnit snahu o recyklaci, včetně kontaminace, segregace a složitých obalových materiálů. ZEVO pomáhá řešit tyto nevýhody a pomáhá vyhnout se problémům spojeným s celostátními systémy recyklace.

Vytvoření pozitivnější budoucnosti

Je všeobecně přijímáno, že ZEVO jsou zde jen proto, aby vytvořily řešení pro zbytkový odpad, zatímco veřejnost by se měla i nadále angažovat a povzbuzovat směrem k recyklaci. Chceme-li vytvořit pozitivnější budoucnost pro životní prostředí a nakládání s odpady, je důležité nadále zvyšovat povědomí a pomáhat veřejnosti pochopit všechny aspekty recyklace a výroby energie.

ZEVO nejsou čmouďící a krajinu hyzdící stavby, jak si to veřejnost často představuje. Cílem je navrhovat je v takové podobě, která ladí s okolím a poskytuje ekonomické hodnoty okolním obcím.

Žádný z odpadů, které jsou odváženy na skládky, není přeměněn na opětovně použitelný materiál či zdroj a produkuje se zde jen málo energie. ZEVO jsou schopna vyrábět energii z předmětů, které nemohou být recyklovány do udržitelné podoby.

Veřejnost by měla být povzbuzována k tomu, aby věci zkoumala a kladla si otázky. Pak by zjistila, co odborníci na celém světě již vědí; ZEVO jsou stále úspěšnějším odvětvím průmyslu, které vede k pozitivnímu environmentálnímu a ekonomickému růstu, čímž posiluje náš cíl vidět odpad jako zdroj.

Gareth Jones je vedoucím oddělení pro rozvoj obchodu společnosti Indaver a pracuje 20 let v oblasti nakládání s odpady, včetně společností Indaver navrženými ZEVO.

Zdroj: waste-management-world.com

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy