Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Odrazují zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) od recyklace odpadů?

| autor: Gareth Jones / Waste Management World / Z angličtiny přeložil Petr Jarolímek0

Odrazují zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) od recyklace odpadů?

Uvádí se, že pět evropských zemí s nejvyššími mírami recyklace (Německo, Rakousko, Švédsko, Nizozemsko a Belgie) patří mezi země s největším počtem ZEVO v Evropě. Tyto země skládkují méně než 1 % odpadu, který vytvářejí, přičemž většinu ho produktivně zpracují prostřednictvím ZEVO. Ekologický přínos těchto zařízení je mnohem větší, než mnozí tuší.

Abychom pronikli do zákulisí této debaty, která se často potýká s mylnými představami, a popsali výhody ZEVO, je důležité nastínit způsob, jakým ZEVO fungují ve spojení s recyklací, když využívají odpad jako zdroj.

Za prvé, je důležité si uvědomit existenci silných paralel mezi ZEVO a recyklací. Mýtus sníženého úsilí o recyklaci se ukáže jakožto neprůkazný ve chvíli, kdy se vyjeví pozitivní dopad těchto zařízení. Recyklace i ZEVO jdou ruku v ruce a dopady na životní prostředí můžeme považovat za přínosné.

Je samozřejmé, že recyklace je neuvěřitelně pozitivní metodou řešení všech druhů plýtvání a velice jsme se v tomto ohledu zlepšili. Například recyklace jedné tuny hliníku šetří 14 000 kWh elektřiny a počet recyklací nápojových plechovek je neomezený, takže cyklus je nekonečný. I když to vše je pozitivní, je třeba říci, že proces není dokonalý. Cena plastu klesla a výnosy se snížily, což způsobilo dominový efekt v celém recyklačním průmyslu.

Finanční důvody

Navzdory tlaku na recyklaci mají v mnoha zemích obce finanční důvody pro to, aby obrovské množství plastu vyvážely spíše na pochybné skládky než k recyklaci. A to značí, že naše úsilí o recyklaci samo o sobě nestačí k tomu, abychom se vypořádali s odpadem.

Většina recyklačních center je omezena na sběr pouze několika druhů plastů, což omezuje šanci na úspěch. V důsledku těchto výzev se recyklační průmysl i nadále potýká s rozmanitostí a objemem potenciálně recyklovatelného odpadu.

Abychom účinně udrželi náklady na nízké úrovni, a přitom zůstali efektivní, potřebujeme pro likvidaci i nakládání s odpady řadu řešení.

Zatímco předcházení vzniku odpadů a jejich recyklace musí být v popředí každého přístupu k nakládání s odpady, ZEVO ukazují, že recyklace nemusí být naší jedinou metodou opakovaného použití materiálu. Tato zařízení nám pomáhají se vypořádat s omezeními stanovenými pro recyklaci složitých materiálů a dokážou se dobře doplňovat s úsilím o recyklaci.

Bylo zjištěno, že ZEVO vytvářejí 500 kWh elektrické energie na tunu odpadu, což zdůrazňuje jejich nepopiratelnou úroveň produktivity. Díky vládě, která se značně zasadila o zvýšení povědomí a podporu recyklace, se veřejnost stále více zajímá o materiálové využití odpadu.

Navzdory všeobecnému úsilí však stále v kontejnerech na tříděný odpad nacházíme materiály nevhodné pro recyklaci. ZEVO využívají tyto nerecyklovatelné materiály na základě nejlepších dostupných technik (BAT). S pomocí ZEVO nakládáme se všemi těmito materiály zodpovědným způsobem, víme, kde tento odpad skončil a současně vytváříme energii.

Jednoduše řečeno, ZEVO jsou navrženy tak, aby rozšiřovaly naši schopnost regenerace a recyklace. Velké množství železných materiálů může být získáno ze spodního popela a samotný popel může být použit jako sekundární agregát, který aktivně přispívá k recyklaci.

Existuje řada faktorů, které mohou negativně ovlivnit snahu o recyklaci, včetně kontaminace, segregace a složitých obalových materiálů. ZEVO pomáhá řešit tyto nevýhody a pomáhá vyhnout se problémům spojeným s celostátními systémy recyklace.

Vytvoření pozitivnější budoucnosti

Je všeobecně přijímáno, že ZEVO jsou zde jen proto, aby vytvořily řešení pro zbytkový odpad, zatímco veřejnost by se měla i nadále angažovat a povzbuzovat směrem k recyklaci. Chceme-li vytvořit pozitivnější budoucnost pro životní prostředí a nakládání s odpady, je důležité nadále zvyšovat povědomí a pomáhat veřejnosti pochopit všechny aspekty recyklace a výroby energie.

ZEVO nejsou čmouďící a krajinu hyzdící stavby, jak si to veřejnost často představuje. Cílem je navrhovat je v takové podobě, která ladí s okolím a poskytuje ekonomické hodnoty okolním obcím.

Žádný z odpadů, které jsou odváženy na skládky, není přeměněn na opětovně použitelný materiál či zdroj a produkuje se zde jen málo energie. ZEVO jsou schopna vyrábět energii z předmětů, které nemohou být recyklovány do udržitelné podoby.

Veřejnost by měla být povzbuzována k tomu, aby věci zkoumala a kladla si otázky. Pak by zjistila, co odborníci na celém světě již vědí; ZEVO jsou stále úspěšnějším odvětvím průmyslu, které vede k pozitivnímu environmentálnímu a ekonomickému růstu, čímž posiluje náš cíl vidět odpad jako zdroj.

Gareth Jones je vedoucím oddělení pro rozvoj obchodu společnosti Indaver a pracuje 20 let v oblasti nakládání s odpady, včetně společností Indaver navrženými ZEVO.

Zdroj: waste-management-world.com

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert