Reklama

19. 9. 2019  |  Aktuality  |  Zdroj: Středočeské vodárny

Obyvatelé města Slaného získali novou čistírnu odpadních vod

Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod (ČOV) ve Slaném byla 10. 9. 2019 slavnostně předána do užívání obyvatelům Slaného. Svojí kapacitou 16 000 ekvivalentních obyvatel využívá moderní způsoby čištění odpadních vod s vysokým stupněm spolehlivosti.

„Celkové náklady na intenzifikaci čistírny dosáhly téměř 124,5 milionů korun,“ uvedl Mgr. Martin Hrabánek, starosta města. „Vedle vlastních prostředků města se na financování rekonstrukce slánské ČOV podílela i dotace z Operačního programu životní prostředí ve výši 56,9 mil. korun,“ upřesnil dále rozdělení nákladů. 

„Investici do rozvoje čistírny odpadních vod jednoznačně vítám. Je to totiž moudrý krok pro budoucnost a důležitý pro rozvoj města Slaného,“ řekl zástupce provozovatele Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel společnosti Středočeské vodárny, a.s. „Celá intenzifikace probíhala za nepřetržitého provozu čistírny, což bylo dost náročné zvláště pro provozovatele. Museli jsme zvládat komplikace a nepředvídalené události, které se objevily v průběhu rekonstrukce čistírny,“ řekl na závěr Pavel Pobříslo.

Intenzifikace čistírny odpadních vod spočívala ve zvýšení její kapacity, dále doplnění mechanického čištění odlehčených odpadních vod, vybudování usazovací nádrže a anaerobní stabilizace. Došlo také ke změně v uspořádání aktivačního systému a k rekonstrukci dalších objektů, které se pohybovaly již na hranici své životnosti.

Rekonstrukce ČOV probíhala od 11/2017 do 7/2019.

 

Foto: Středočeské vodárny

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI