Reklama

9. 10. 2019  |  Zpravodajství  |  Autor: Petr Jarolímek

Oběhové hospodářství v papírenském průmyslu již dávno funguje

Využití sběrového papíru v Česku klesá a v současné době dosahuje kolem 20 %. Samotný sběr papíru naopak neustále roste. Konstatoval to Jaroslav Tymich na konferenci Cirkulární průmysl v České republice.

Jaroslav Tymich, jednatel společnosti Euro Waste, a.s., vystoupil na konferenci Cirkulární průmysl v České republice, pořádané Českou asociací oběhového hospodářství v rámci MSV Brno.

Jeho přednáška měla název „Recyklace papíru a možnosti jeho dalšího využití". Tymich zde sdělil, že papírenský průmysl zpracovává dřevo a vyrábí buničinu, z níž se pak vyrábí papír. Papír je sice 100 % recyklovatelný, ale zhruba po 6 cyklech již vlákno nelze použít. 

Když stoupá výroba, stoupá i spotřeba papíru pro recyklaci. Na jediném stroji se vyrobí 300 - 500 tun papíru za rok. Statistická data jsou důležitá, neboť vypovídají o tom, kolik papíru se vyrobí, kolik se sebere a kolik se recykluje. V České republice zaznamenáváme od roku 2005 postupné navyšování výroby, zvláště díky zvyšování kapacit. Stoupá spotřeba papíru a lepenky. Spotřeba výroby grafických papírů stagnuje, ale spíše klesá. U obalových papírů výroba roste, což je způsobeno růstem ekonomiky a spotřeby. 

 

Využití a sběr papíru pro recyklaci v ČR

Využití sběrového papíru klesá a v současné době dosahuje cca 20 %. Průměr v CEPI (země EU + Norsko a Švýcarsko) je 55 % a stále roste. „ČR prostě nemá kapacity. Sběr se neustále zvyšuje a v současnosti představuje cca 1 milion tun, avšak cca 800 tis. t se musí exportovat. Nabídka výrazně převyšuje poptávku vzhledem k aktivitám Číny," říká Jaroslav Tymich. Česko je nyní na exportu sběrového papíru závislá.

Sběr papíru začal růst i na Slovensku, avšak je též exportní zemí. Rakousko a Německo mají naopak deficit a sběrový papír dovážejí.

Česká republika dosahuje cca 67 % recyklace všech papírů, vč. obalů. Již nyní plní cíle cirkulární ekonomiky stanovené pro recyklaci obalů. Kapacity papíren a papírenských strojů v poslední době rostou.

„Může se stát, že dále prohloubíme principy cirkulární ekonomiky, ale z hlediska recyklace papíru můžeme mít problémy, protože to nebudeme mít kam prodat," sdělil Jaroslav Tymich a dodal: „Cena dřeva je nyní velmi nízká - vzhledem k čínské politice a k aktuálnímu přebytku dřeva - což je z hlediska byznysu dobré, ale z dlouhodobého hlediska to dobré není." 

 

Situace v zahraničí

Čína, jak známo, silně omezila import sběrového papíru a hodlá ho úplně zastavit. Otázkou v současné chvíli je, co se sběrovým papírem dělat? Bude částečně končit na skládkách, jako nyní v USA při obchodní válce s Čínou?

CEPI nyní vyrábí cca 50 mil tun papíru. Sběr je také vyšší, a to 72 %. V tomto procentu je zahrnut i export do Asie činící zhruba 3 mil. tun. Tyto 3 mil. tun zůstanou příští rok pravděpodobně v Evropě. V posledním půl roce došlo k výraznému poklesu produkce papíru a lepenky, což signalizuje možnost recese. 

Pokud jde o import papíru pro recyklaci do Asie, Čína bude mít příští rok nulový import. Export se částečně přesunul do jiných asijských států, ale i ty začínají nyní import omezovat. 

 

 

Očekávaný vývoj a co přinese cirkulární ekonomika EU 

1. Světová ekonomika bude zpomalovat, v EU může přijít recese. Projeví se to menší spotřebou a menší výrobou obalových papírů, doprovázenou snížením spotřeby papíru pro recyklaci.

2. Pokles spotřeby a výroby grafických papírů bude pokračovat; bude se snižovat podíl starých novin, časopisů a kancelářských papírů pro jejich výrobu. Spotřeba časově navazuje na výrobu, což znamená cyklický vývoj recyklace pro výrobu (někdy přebytek, někdy nedostatek)

3. Čína velmi pravděpodobně zastaví v roce 2020 import papíru pro recyklaci, v EU zůstane dalších 3 mil tun.

4. Cirkulární ekonomika (eko a bio design) a SUP (single use plastics) naopak zvýší spotřebu a výrobu papírů a lepenky a recyklovatelnost jejích výrobků. Poměrně se tedy zvýší možnost sběru.

5. Cirkulární ekonomika donutí státy sbírat více odpadového papíru. Nárůst sběru bude zejména v nových zemích EU. Protože se ale v těchto realizují a plánují nové kapacity, přebytek papíru pro recyklaci postihne celou EU, nejvíce ale země s nízkými recyklačními kapacitami, jako je např. Česká republika. 

6. Papírenský průmysl postupně zvyšuje relativní spotřebu papíru pro recyklaci, což ale nepokryje jeho zvyšující nabídku.

 

 

Foto: Petr Jarolímek 

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI