Reklama

10. 7. 2019  |  Voda  |  Autor: redakce

Obec musí zajistit zveřejnění informací o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod

Vlastník vodovodu nebo kanalizace musí předat obecnímu úřadu informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod. Obec musí zajistit, aby informace byly zpřístupněny veřejnosti.

Jednou z povinností vlastníka vodovodu nebo kanalizace je předat obecnímu úřadu, v jehož obvodu zajišťuje provoz vodovodu nebo kanalizace, informaci s platnými údaji pro možné odběratele k uzavření písemné smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod o:

  • rozsahu zmocnění předaných vlastníkem provozovateli smlouvou o provozování,

  • jakosti a tlaku dodávané pitné vody a maximální míře znečištění odváděných odpadních vod s uvedením místa zveřejňování aktuálních informací,

  • způsobu zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, způsobu zjišťování množství odpadních vod, výpočtu odváděných srážkových vod a o možných výjimkách,

  • technických požadavcích na vnitřní vodovod a kanalizaci včetně zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod,

  • technických požadavcích na přípojky,

  • fakturaci, případné zálohové platbě a o způsobu vyúčtování,

  • rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti (reklamační řád),

  • možnostech přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod a o podmínkách náhradních dodávek vody a náhradního odvádění odpadních vod a údajích o způsobu informování osob, které tyto služby využívají, případných smluvních pokutách.

 

Obecní úřad v přenesené působnosti zajistí, aby veřejnosti byly zpřístupněny informace o těchto podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod. Obec tyto informace zveřejní na úřední desce obecního úřadu nebo oznámí, kde jsou zpřístupněny.

 

Zdroj: SOVAK ČR/ Ing. Miroslava Vaculíková, MBA Desatero správného provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury s odbornou recenzí Ing. Milana Míky a ing. Filipa Wannera, Ph.D.

 

Foto: ilustrační/ Pixabay

 

  

Máte dotazy či připomínky?

Napište nám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.


  

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI