Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Obec Březina chce snížit množství SKO pomocí sběru od domu

| autor: Hana Tomášková0

březina
zdroj: Březina/ Obec Březina se nachází v jižní části Drahanské vrchoviny. Tvoří ji dvě bývalé samostatné obce - Březina a Proseč.

Obec Březina zavedla od. 1. dubna 2022 nový systému sběru odpadů od domu – tzv. „door to door“ – „D2D“. Cílem je snížit množství odpadů ukládaných na skládku a naopak zvýšit objem vytříděného odpadu.

„Systém odpadového hospodářství řešíme v obci od našeho nástupu po volbách v roce 2014.  Zjišťovali jsme informace, pročítali odborné články, navštěvovali různá místa a systém D2D nám z toho vyšel jako nejrozumnější a nejudržitelnější. Nejen proto, že donekonečna nelze rozšiřovat tzv. sběrná hnízda s kontejnery, řešit jejich přeplněnost, úklid, vzhled, ale také je nutno více zapojit občany do toho, co vlastně odpady jsou, kolik stojí, jak je lépe třídit. To vše vedlo k jednohlasnému usnesení zastupitelstva zvolit pro obec odpadový systém D2D,“ říká Martin Habáň, starosta obce a zároveň předseda Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras.

Všechny domácnosti obdržely v průběhu prosince 2021 tři nové popelnice na tříděný odpad – žlutou na plast a kovy, modrou na papír a hnědou na bioodpad. Nádoby byly distribuovány formou zápůjčky na 5 let. Poté se stanou majetkem občanů.

„Na základě podané dotace v rámci Dobrovolného svazku Šlapanicko jsme získali nádoby o objemu 240 l pro občany - vždy plast, papír, bio, které občané zdarma dostali. Od 1. dubna 2022 jsme pak systém po velké informační kampani spustili, a to společně se svozovým kalendářem. Bioodpad svážíme vždy jednou za dva týdny, papír a plast společně jednou za čtyři týdny, stejně tak jednou za čtyři týdny komunální odpad,“ upřesňuje Martin Habáň.

Tento systém je zároveň opatřením proti možnému navyšování poplatku za svoz odpadu ve střednědobém horizontu. Zvyšování cen za ukládání směsného odpadu na skládku znamená obrovské zvýšení nákladů na odpadové hospodářství pro obce. Ty by pak musely vícenáklady promítnout do výše poplatku za odpady.

Původní obavy občanů, že svozů bude málo se nenaplnily, naopak občané zjistili, že mohou třídit mnohem lépe než dosud, nemusí pořád běhat k tzv. sběrným hnízdům,“ konstatuje Martin Habáň.

Obce zároveň musí povinně navyšovat podíl vytřízeného odpadu. Door to door sběr odpadů proto podporuje snahu navyšovat míru třídění a snižovat produkci směsného komunálního odpadu. Díky tomu, že popelnice na tříděný odpad jsou opatřeny čipy a čárovými kódy, je evidence velmi jednoduchá.

„Jak jsme avizovali při debatách o novém zavedení systému door to door, měl nový systém přinést významné zvýšení vytříděného odpadu. A to se potvrdilo už kvartál po zavedení systému. Čísla jsou velmi dobrá, u plastu dokonce fantastická - viz obrázek, a výsledkem je také vyšší finanční příjem pro obecní pokladnu. Od společnosti EKO-KOM, která odměňuje obce za třídění odpadu, jsme za 2Q 2022 oproti 1Q 2022 dostali o necelých 31.000 Kč více. A tyto peníze putují v rámci rozpočtu zpět do odpadového hospodářství naší obce,“ uvádí starosta.

plast_papir

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon
Bert