Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nové dotace podpoří osvětu a zapojení veřejnosti do ochrany životního prostředí

| autor: SFŽP0

Nové dotace podpoří osvětu a zapojení veřejnosti do ochrany životního prostředí

Jak ekologicky topit, neplýtvat potravinami nebo nevytvářet odpady v běžném životě. To jsou jen některá z témat, jejichž aktivní komunikaci podpoří Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.

Zájemci se mohou ucházet v termínu od 2. do 30. září tohoto roku o příspěvek ve výši 2 až 5 milionů korun. Dotace může uhradit až 85 procent z celkových výdajů na uspořádání osvětových kampaní, motivačních soutěží, informačních a podobných projektů.

Základní podmínkou pro získání dotace je, aby kampaň vhodným způsobem oslovila, a popřípadě i zapojila, co nejširší veřejnost celé České republiky. Zároveň musí jednoduše a srozumitelně komunikovat jedno z aktuálně nejdůležitějších témat týkající se čistoty ovzduší, ochrany klimatu nebo nakládání s odpady:

a) Čisté ovzduší

  • Jak topit úsporně a ekologicky
  • Snižování emisí z dopravy díky dobrému technickému stavu vozidla

b) Ochrana klimatu

  • Stromy jako naši spojenci v boji proti změně klimatu
  • Udržitelná spotřeba – jak neplýtvat potravinami

c) Nakládání s odpady

  • Podpora a propagace bezobalového nakupování
  • Předcházení vzniku odpadů – propagace opakovaně použitelných řešení v oblasti retailu a gastronomie

Dotační výzva je vyhlášena pod číslem 3/2019 v rámci Národního programu Životní prostředí. Jedná se o dvoukolovou soutěžní výzvu, tzn., že zájemci nejprve podají na Státní fond životního prostředí ČR projektové náměty s popisem záměru kampaně a z nich budou následně vybrány k podpoře pouze ty nejkvalitnější projekty, které nejlépe naplní kritéria výzvy. Po schválení podají úspěšní žadatelé žádost o podporu prostřednictvím elektronického systému AIS SFŽP.

Příjem námětů probíhá od 2. do 30. září 2019 a podat jej může jakákoliv právnická osoba s výjimkou politických stran. Podpořené projekty nesmí generovat zisk a musí být uskutečněny konce roku 2022.

Výzva na podporu osvětových kampaní doplňuje sérii dotačních titulů, které se zaměřují na ekologicko-výchovné výukové programy, vzdělávání pedagogů a vybavení pro environmentální výchovu. Jedná se v pořadí o druhou dotační výzvu, která míří čistě na osvětu o ochraně životního prostředí.

V první výzvě, vyhlášené v roce 2017, obdržel Fond 28 žádostí s celkovou požadovanou částkou 58 milionů korun. Z nich podpořil 10 projektů s podporou ve výši 21 milionů korun. Konkrétně se jednalo například o celorepublikově známou akci Ukliďme svět, ukliďme Česko nebo soutěž Adaptační opatření roku, která hledá a oceňuje chytrá řešení v oblasti adaptace na změnu klimatu.

Dokumenty a podklady k výzvě č. 3/2019

Foto: Zdroj SFŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ