Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Není odpad jako odpad aneb Kdy odpad nevznikne

| autor: Hana Tomášková0

Kompost či textil pro charitu není odpad

Typickým příkladem je bioodpad. Bioodpad z hnědých popelnic se bude do objemu vytříděného odpadu pro účely třídící slevy započítávat. Na odpad, který občané vytřídí na kompost, je ale pohlíženo jako na odpad, který nikdy nevznikl, a proto do vytříděného objemu započítáván nebude.

Podobně je to s textilem. Pokud ho občané vytřídí do obecních kontejnerů, v rámci třídící slevy bude započítán, pokud skončí v charitativních kontejnerech, je to opět odpad, který nikdy nevznikl.

Jak by se nám žilo, kdyby bylo takto jednoduché zajistit, aby odpad nikdy nevznikl. Reálná situace je samozřejmě složitější, přesto se s ní obce a města budou muset popasovat.

Prevence vzniku odpadu v obcích a městech

Důležité bude zaměřit se na prevenci vzniku odpadů v obcích a městech. Zde hraje velmi podstatnou roli osvěta a práce s občany. Motivace veřejnosti apelováním na ekologický dopad někde zafunguje, jinde vsadí na benefity a finanční zvýhodnění. Ať tak či onak, bude nutné soustředit se na položky, které tvoří významnou součást směsného komunálního odpadu, a přitom není tak problematické je z něj odstranit.

Obalový odpad, bioodpad, drobné elektrospotřebiče, textil a další komodity, které lze buď vhodně vytřídit, a nebo ještě lépe dále využít. Přímá redukce obalového materiálu je samozřejmě diskutabilní,  cesta od jeho nadměrného využívání v logistice je ještě velmi trnitá.

Bioodpad je typickou komoditou, kterou lze dále využívat. Je více než žádoucí tuto složku ze směsného komunálního odpadu odstranit. Tvoří velmi podstatnou část jeho objemu a nelze ji eliminovat, protože například kuchyňský odpad bude vznikat neustále. Lze s ní však nakládat v náš prospěch.

Zajištění možností opakovaného používání věcí

Ve směsném komunálním odpadu končí i mnoho předmětů, které by mohly dále sloužit. Jedná se o použité oblečení, obuv, hračky, sportovní vybavení, nádobí a podobně. Obce mají možnost čerpat dotace na vybudování re-use center, která by pomohla těmto materiálům prodloužit životnost. Některé obce již v současné době organizují akce na prodej použitých věcí, zprostředkovávají možnosti k výměně či tyto činnosti alespoň podporují.

Je nutné přihlížet i ke komfortu občanů, protože cesta ke znovu-využívání předmětů, které by jinak skončily v odpadu, musí být krátká a jednoduchá. Je třeba stanovit jasná pravidla, zajistit vhodné časové a lokalitní možnosti a posilovat snahu veřejnosti spolupodílet se na tomto systému.

Práce s veřejností

V rámci odpadového hospodářství je spolupráce s občany nezbytná, což však již starostové znají a dávno praktikují. Osvětovou činnost je vhodné provádět opakovaně a stále pracovat na motivaci k lepšímu třídění odpadu. Mottem pro další období by však měla být minimalizace odpadu.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert