Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Návrh rozpočtu na rok 2021 a noví členové Pracovní skupiny Uhelná platforma Ústeckého kraje

| zdroj: Ústecký kraj0

aktuality.jpg
zdroj: Ústecký kraj

Stěžejním bodem 5. schůze Rady Ústeckého kraje bylo projednání krajského rozpočtu na rok 2021. Ten bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje na zasedání 25. ledna. Na 6. schůzi Rady v mimořádném termínu byli schváleni členové Pracovní skupiny Uhelná platforma Ústeckého kraje, kterých bude nově celkem 25.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 lze charakterizovat jako úsporný vzhledem k tomu, že je na rozdíl od minulých let sestaven s meziročním propadem vlastních příjmů o 1 063 666 000 Kč, tj. o 15,2 % z důvodu propadu ekonomiky České republiky v důsledku ekonomických opatření spojených s pandemií COVID-19. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu a je sestaven jako schodkový. Kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených organizací, včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

Základní parametry návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 v Kč:

- příjmy 20 811 261 000 Kč
- výdaje 21 581 021 000 Kč
- saldo (příjmy – výdaje) -769 760 000 Kč
- financování 769 760 000 Kč

Odkaz na návrh rozpočtu: Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021

Smyslem Pracovní skupiny Uhelná platforma Ústeckého kraje je iniciovat dialog mezi strategickými aktéry v území ke koordinovanému a systematickému přístupu v souvislosti s ukončováním těžby uhlí a dekarbonizací uhelných energetických zdrojů. Úkolem je specifikovat hlavní cíle transformace regionu, potřeby, aktivity a projektové záměry, které zmírní negativní dopady na hospodářskou, sociální a environmentální situaci Ústeckého kraje a přispět k hospodářskému rozvoji kraje.

Tato krajská platforma bude mít nově 25 členů, mezi kterými jsou zástupci Ústeckého kraje, významných energetických společností a zaměstnavatelů, ale i zástupci odborné veřejnosti.

Seznam členů – Pracovní skupina Uhelná platforma Ústeckého kraje:

- Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA (předsedkyně, 1. náměstkyně hejtmana)
- Mgr. Iva Dvořáková, LL.M. (radní Ústeckého kraje pro životní prostředí)
- Ing. Tomáš Kirbs (předseda Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje)
- Bc. Petr Globočník (Strana zelených)
- Ing. Tomáš Tesař (TOP 09)
- Ing. Martin Mata, MBA (Inovační centrum Ústeckého kraje)
- prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, FSE)
- Mgr. Antonín Tym, Ph.D. (Výzkumné centrum RINGEN)
- JUDr. Zuzana Krejčiříková (ČEZ, a. s.)
- Ing. Petr Svoboda, CSc. (Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s.)
- Ing. Vladimír Zemánek (CHEMINVEST s. r. o., Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje)
- Mgr. Alena Hájková (CzechInvest)
- Ing. Walter Fiedler (Palivový kombinát Ústí, s. p.)
- Ing. Jan Harnych (Svaz průmyslu a dopravy ČR)
- Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. (Severočeské doly, a. s.)
- Ing. Jiří Hájek, MBA (ORLEN UniCRE, a. s.)
- Ing. Milan Boháček (United Energy, a. s.)
- Mgr. Kamila Bláhová (starostka města Litvínov)
- Ing. Petr Lenc (Vršanská uhelná, a. s. – Sev.en Energy AG)
- Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. (architekt)
- Jan Rovenský (expert na energetiku a ekologii)
- Ing. Zuzana Vondrová (Centrum pro dopravu a energetiku)
- MgA. Luděk Prošek (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, FUD)
- MgA. Aleš Loziak (Veřejný sál Hraničář, spolek)
- Ing. Jaroslav Gabriel (expert na obnovitelné zdroje)

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK