Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nakládání s odpady a prospěšnost regionálního řešení

| autor: Hana Tomášková0

Firma poslala nepravdivé hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady

Milan Havel, odpadový expert z Arniky, představuje výhody, které by přineslo regionální řešení nakládání s odpady v České republice. Havel jako zásadní problém současného systému vidí to, že odpady řeší každá obec individuálně.

„Podle mě je to jediné řešení, které by vedlo k efektivnímu hospodaření a snížení produkce zbytkových odpadů,“ konstatuje Milan Havel. Výhody regionálního řešení odpadů shrnul do následujících bodů:

Řešení odpadů z podnikatelské činnosti

Systémově by se někdo zabýval celým územím. Řešil by se odpad jednak z obcí, jednak ze živností. Odpad z podnikatelské činnosti v současnosti visí tak trochu ve vzduchu.

Často chybí odborník na odpady

Téma odpadů je technicky náročné, mnoho obcí mu rozumí velmi povrchně.

Jednodušší evidence

Zjednodušila by se evidence odpadu. V ČR je mnoho malých obcí, produkce se často rozpočítává podle objemu svezených i nasmlouvaných nádob. To nejsou přesná data.

Jeden typ poplatku

V zahraničí mají obvykle i v celém regionu jeden typ poplatku. Mimo jiné tím předchází odpadové turistice. U nás se to liší obec od obce. – Například v jednom českém městě zavedli PAYT, došlo zde k poklesu produkce směsného odpadu. Dotázal jsme se na městě, jak toho dosáhli. Jednak zavedli třídění bio na sídlišti, jednak si domácnosti zamkly popelnice, a tak v nich nekončí odpad ze živností a z okolních obcí.

Jednodušší plánování

Jeden systém se lépe plánuje. Je tedy i jednodušší pro svozovou firmu, což může mít i ekonomické dopady. V řadě obcí jsou dnes už větší náklady na odpadové hospodářství než v třeba v severní Itálii, kde zavedli Zero WASTE.

Výdělečná RE-USE centra

V rámci regionálního řešení lze řešit i REUSE centra. V ČR vznikají chaoticky, počítá se automaticky s tím, že si na sebe nevydělají a že je obce budou dlouhodobě dotovat. Mám jednu rakouskou studii, kde v jednom kraji počítají se 4 velkými REUSE centry s prodejnou, s tím že tento provoz budou 5 let dotovat a pak už si na sebe vydělá sám.

Cíle odpadového hospodářství podle typu regionu

Ve Flandrech je organizace OVAM, která uzavírá smlouvu s jednotlivými regiony k jejich cílům odpadového hospodářství (cíle se liší region od regionu, například dle zástavby, průmyslu atd.).

Článek vznikl za podpory klastru WASTen

Klastr WASTen byl založen dne 23. 12. 2015 jako zapsaný spolek. Členy sdružení jsou inovativní české podniky, dodavatelé špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště.

logo_wasten.png
Wasten_EU.jpg
Wasten_MPO.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert