Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Na unijním seznamu přibylo dalších 17 invazních druhů

| autor: MŽP0

Na unijním seznamu přibylo dalších 17 invazních druhů

Unijní seznam je prováděcím nástrojem Nařízení EU č. 1143/2014, které je platné od roku 2015. Vybrané druhy mohou být zařazovány na základě žádosti členských států, jejíž součástí je vypracování analýzy rizik. V roce 2016 bylo na unijní seznam zařazeno 37 druhů, z toho 23 zvířat a 14 rostlin.

První aktualizace unijního seznamu o dalších 12 druhů proběhla v roce 2017 - z celkem 49 druhů bylo 23 rostlin a 26 živočichů. V roce 2018 aktualizace unijního seznamu neproběhla, členské státy pracovaly na implementaci Nařízení do svých legislativních předpisů. Česká republika připravila návrhy úprav legislativních předpisů a nyní je ve fázi vypořádávání mezirezortního připomínkového řízení (zde) .

Z pohledu ČR je doplnění významné pouze dvěma rozšířenými invazními druhy, zejména pajasanem žláznatým (Ailanthus altissima). Ten se u nás intenzivně šíří, analýzu rizik připravil Botanický ústav AV ČR. A dále se na seznamu objevil i invazní druh ryby slunečnice pestré (Lepomis gibbosus). Ostatní navržené druhy se v ČR vyskytují ojediněle a jejich zařazení na unijní seznam bylo především z principu předběžné opatrnosti, nebo se předpokládá jejich šíření vlivem oteplujícího se klimatu.

Ze živočichů se to týkalo v ČR se nevyskytujícího ptačího druhu majna obecná (Acridotheres tristis), mořského druh jedovaté ryby plotos proužkatý (Plotosus lineatus), ale také půdního ploštěnce z Nového Zélandu (Arthurdendyus triangulatus), kteří jsou zavlékáni z teplejších částí světa.

Na unijní seznam přibyly druhy vodních rostlin, které jsou v ČR využívány v akvaristice a zahradních jezírkách – Gymnocoronis spilanthoides a nepukalka obtížná (Salvinia molesta). Kromě zmíněného pajasanu byly odsouhlaseny dřeviny akácie modrolistá (Acacia saligna), kožkvět lojonosný (Triadica sebifera) a naditec jehnědokvětý (Prosopis juliflora); traviny (Andropogon virginicus, Cortaderia jubata, Ehrharta calycina), které doplňují další invazní druhy rostlin (chmel japonský Humulus scandens, lespedézie hedvábitá Lespedeza cuneate, srdcovnice Cardiospermum grandiflorum a kapradina Lygodium japonicum).

Na nepůvodní druhy s významným dopadem na EU zařazené v platném unijním seznamu se vztahují omezení daná přímo Nařízením EP a Rady č. 1143/2014. To znamená, že se nesmějí kromě jiného záměrně přivážet na území EU, a to včetně převozu přes toto území pod celním dohledem, držet, chovat, přepravovat do, z nebo v rámci EU, dále uvádět na trh nebo uvolňovat do životního prostředí. Proto komunikaci nařízení vede aktuálně zejména Celní a veterinární správa, které mají pod dohledem právě dovoz a vývoz těchto druhů z a do ČR. Běžných uživatelů a chovatelů se zatím týká především zákaz záměrného rozšiřování, resp. "uvolňování do životního prostředí".

Druhy uvedené na unijním seznamu by hospodáři neměli na svých pozemcích vysazovat atp. Vhodné je pokud v rámci běžné péče o pozemky zajistí i případné omezení jejich šíření - v případě bolševníku velkolepého a netýkavky žlaznaté je například jejich omezování již součástí podmínek poskytovaných zemědělských dotací v rámci takzvaných kontrol podmíněnosti. Podpora opatření k omezování invazních druhů je také součástí Operačního programu Životní prostředí.

Pro chovatele a obchodníky platí zákazy dovozu a prodeje, držení, chovu či pěstování. Na nekomerční chovatele živočichů se dle nařízení vztahuje přechodné ustanovení umožňující ponechat si chované jedince po dobu jejich života (pokud bude zamezeno jejich úniku a dalšímu rozmnožování). Přestože je nařízení tzv. přímo platný předpis EU, je nezbytné pro aplikaci, kontrolu a funkčnost nařízení u nás přijmout nutné úpravy naší legislativy.

Informace o invazních druzích v České republice, ale také podrobnosti k unijnímu seznamu lze sledovat na stránkách AOPK ČR .

Foto: zdroj MŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert