Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Na skládce nebezpečných odpadů v Lodíně používala firma nelegálně výrobky z odpadů

| zdroj: ČIŽP0

aktuality.jpg
zdroj: Na skládce nebezpečných odpadů používala firma nelegálně výrobky z odpadů/ ČIŽP

Pokutu 3,5 milionu korun uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Hradce Králové právnické osobě, společnosti FCC HP, s.r.o., za porušení zákona o integrované prevenci a omezování znečištění.

Společnost používala ve svém zařízení, na skládce nebezpečných odpadů v Lodíně, výrobky z odpadů, aniž by tato činnost byla schválena provozním řádem zařízení nebo integrovaným povolením.

Společnost postupovala v rozporu s platnou legislativou, když od ledna 2016 do dubna 2019 používala jako materiál k technickému zabezpečení skládky Lodín pět druhů certifikovaných výrobků z odpadů, přičemž tato činnost nebyla povolena. V daném období se jednalo o cca 95 880 tun certifikovaných výrobků z odpadů, kdy některé z nich byly navíc používány v rozporu s udělenou certifikací.

„Odpady, které se na skládky přijímají za účelem technického zabezpečení, se běžně používají například k překryvu nově uložených odpadů, aby se zabránilo jejich úletům, nebo k tvorbě obvodových nebo dělicích hrázek mezi jednotlivými sektory skládky. V daném případě se ale nejednalo o výrobky, ale o odpady, které byly díky jejich certifikaci pouze vyvedeny mimo režim zákona o odpadech. Tento fakt umocňovala i skutečnost, že společnost za „nákup“ těchto výrobků dostávala od jejich dodavatelů zaplaceno, což se naprosto vymykalo běžné obchodní praxi,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Množství výrobků použitých k technickému zabezpečení skládky navíc nebylo započítáváno do hranice 20 procent celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném kalendářním roce, které mohou být dle zákona o odpadech osvobozeny od poplatku za ukládání odpadů. Při překročení tohoto množství je nutné odvádět poplatek za uložení odpadu a tvořit finanční rezervu pro rekultivaci a asanaci skládky. „Společností FCC HP, s.r.o. tak nebyla při používání těchto výrobků na skládce v Lodíně vytvářena finanční rezerva, ani vybírány poplatky,“ uvedl Trávníček.

Společnost FCC HP, s.r.o. se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala k Ministerstvu životního prostředí. To ale její odvolání zamítlo a sankce 3,5 milionu korun nabyla 18. června 2020 právní moci. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards