Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Na krajském úřadě se debatovalo o možnostech decentralizovaného čištění odpadních vod v obcích

| zdroj: Zlínský kraj0

aktuality.jpg
zdroj: Zlínský kraj

Decentralizované čištění odpadních vod bylo tématem odborného semináře, který minulý týden na krajském úřadě uspořádalo Sdružení místních samospráv ČR ve spolupráci se Zlínským krajem.

„Cílem je vyvolat kvalifikovanou debatu s odborníky, aby se obce dozvěděly, za jakých podmínek jim tuto variantu čištění úřady povolí,“ vysvětlil 1. místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Oldřich Vávra, hlavní organizátor a moderátor akce. „Proto jsme pozvali nejen úředníky z kraje, ale také i z Povodí Moravy, vodoprávních úřadů, Ministerstva zemědělství ČR či Státního fondu životního prostředí. Potěšilo nás, že dorazili i projektanti, jež se zabývají vodohospodářskými stavbami a prof. Petr Hlavínek z VUT Brno, který ve svém příspěvku zhodnotil obrovský kvalitativní posun posledních let.“

Možnosti promluvit si na toto téma se starosty si cení i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. „Velmi chválím tuto společnou aktivitu, kterou realizujeme se Sdružením místních samospráv. Podobné odborné diskuze přispívají k lepší spolupráci mezi úředníky, starosty i projektanty,“ řekl hejtman.

Na semináři se blíže probíraly decentralizované čistírny odpadních vod, tedy řešení pro místa, kde jiné možnosti zpravidla nejsou. Z debaty jednoznačně vyplynulo, že hlavním důvodem pro povolení tohoto způsobu čištění odpadních vod je roztroušená zástavba, kde by tradiční řešení pomocí kanalizace ukončené na centrální čistírně odpadních vod bylo pro obce neúměrně drahé.

Velká většina diskuse se týkala podmínek a možností změny klíčového strategického dokumentu, kterým je Plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Pro Povodí Moravy je hlavním hlediskem zajištění kvality čištění a provozování i po době udržitelnosti. Jeho hlavním zájmem je kvalita vody v okolních tocích. Pro Zlínský kraj je zase klíčové mít stanoviska od všech úřadů k dispozici, i když třeba nejsou souhlasná. Zástupkyně Ministerstva zemědělství ČR upřesnila, že tyto čistírny nejsou naprosto vhodné pro aglomerace nad 2 000 osob, v koncentrovaných zástavbách či v povodí vodních nádrží.

Na druhé názorové straně stáli projektanti a odborníci z oboru, kteří úředníky přesvědčovali, že decentralizované čistírny odpadních vod už technologicky pokročily natolik, že se není čeho bát.

Jak informoval profesor Hlavínek z brněnského VUT, pohled na decentrální čištění se mění. Lze totiž navrhnout technologie, které už čistí velmi kvalitně. V současné době začal boom těchto čistíren s monitorovacími systémy. Ty nahrazují manuální vzorkování, které je nákladné.

Celý seminář se protáhl o více než hodinu kvůli živé debatě ke každému bodu. „Těší nás, že od starostů zaznívaly nadšené ohlasy, to je silná motivace pro další zorganizování podobné akce,“ uzavřel Oldřich Vávra.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema