Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

MŽP prodloužilo rozhodnutí o autorizaci pro AOS EKO-KOM. Zařadí se do systému i další subjekty?

| autor: Hana Tomášková| zdroj: MŽP ČR0

kontejnery006.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Ministerstvo životního prostředí vydalo společnosti EKO-KOM a.s. rozhodnutí o prodloužení autorizace k zajišťování sdruženého plnění podle zákona o obalech do 31. prosince 2024.

Základní parametry dosavadního systému zůstanou zachovány. Případné změny budou souviset s přijetím novely zákona o obalech, která je v současnosti v legislativním procesu (aktuálně v Senátu), konkrétně s navyšováním recyklačních cílů a vyššími požadavky na fungování autorizovaných obalových společností.

Zařadí se do systému i další subjekty?

V současnosti MŽP posuzuje 3 došlé žádosti o autorizaci. Pokud žádající subjekty splní požadavky zákona o obalech, pak samozřejmě budou moci zajišťovat sdružené plnění.

Jak systém EKO-KOM funguje?

Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu.

Vychází přitom ze dvou zákonných povinností:

  • Dovozci, plniči, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh či do oběhu obaly nebo balené výrobky, mají dle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
  • Obce a města mají dle zákona o odpadech, povinnost třídit a využívat komunální odpad, jehož součástí jsou také použité obaly.

Na jedné straně společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá „Smlouvy o sdruženém plnění“ s osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu. Na základě tohoto smluvního vztahu shromažďuje údaje o produkci obalů a přijímá platby, jejichž výše je závislá na výši vykazované produkce obalů.

Na straně druhé společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů“ s obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem. Tyto subjekty mají poté povinnost vést evidenci o množství zpětně odebraného a využitého odpadu z obalů, na základě které společnost EKO-KOM, a.s. přispívá finančními prostředky na systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS