Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

MŽP pokračuje v podpoře ekologického vzdělávání dětí

| zdroj: SFŽP0

MŽP pokračuje v podpoře ekologického vzdělávání dětí

„Od mého nástupu na ministerstvo podporuji ekologickou výchovu především u školních dětí, protože pozitivní vztah k životnímu prostředí je potřeba budovat od útlého věku, neboť je prokázáno, že tak v nás nejlépe zakoření a zůstane v nás. Na podporu denních a pobytových výukových ekologických programů jsme proto i letos vyčlenili z rozpočtu SFŽP ČR 15 milionů korun, což znamená zhruba stovku nových, většinou celoročních programů, které rozvíjejí a doplňují základní environmentální vzdělávání nad rámec školního učiva. Důraz přitom klademe na využití tvořivých, zážitkových a interaktivních metod a úzký kontakt s přírodou. Tyto požadavky naplňují právě programy a projekty v ekocentrech a střediscích ekologické výchovy, jejichž síť je v České republice unikátní a svým dosahem i odborností poskytují záruku plošné dostupnosti i kvality podpořených environmentálních programů,“ uvádí k výzvě ministr Richard Brabec. Zároveň odkazuje na 180 neziskových organizací registrovaných na webových stránkách www.ekocentra.cz, jež jsou oprávněnými příjemci dotace.

Oproti dřívějším podobným dotačním titulům obsahuje aktuální výzva, vedená pod číslem 1/2020, několik novinek. „Na jeden projekt mohou nyní ekocentra získat vyšší částku, a to až čtvrt milionu korun. Současně jsme organizátorům prodloužili lhůtu pro podání žádostí a také dobu realizace. S ohledem na nepředvídatelnou epidemiologickou situaci mají příjemci dotací na celkovou realizaci projektů čas až do poloviny roku 2022,“ shrnuje k aktuální dotační výzvě Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad dotace administruje a poskytuje z rozpočtu.

Dotační výzva se zaměřuje výhradně na ekologické programy pro žáky mateřských, základních a středních škol. Výše podpory se liší podle délky trvání programu. Denní programy jsou krátkodobé a probíhají venku v přírodě, výjimečně přímo v budovách škol či ekocenter. Trvají nejméně dvě vyučovací hodiny, u předškolních dětí 60 minut, a jsou podpořeny částkou 50 Kč na osobohodinu1). Oproti tomu pobytové programy umožňují rozsáhlejší a intenzivnější působení, probíhají minimálně 3 dny a spojují vzdělávací environmentální aktivity vedené odbornými lektory do většího celku. Ty jsou dotovány částkou 70 Kč na osobohodinu.

Aktuální dotační výzva je v pořadí již třetí výzvou vyhlašovanou v rámci Národního programu Životní prostředí na toto téma. V předchozích dvou výzvách z let 2016 a 2018 rezort podpořil na 122 žádostí celkovou částkou 21 milionů korun.

Příjem žádostí do výzvy 1/2020 z Národního programu Životní prostředí probíhá elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR a potrvá od 1. července do 30. října 2020, nebo do vyčerpání prostředků.

Bližší informace a dokumenty k výzvě.

Foto: zdroj SFŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ