Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

MPO představilo národní téma „Umělá inteligence pro bezpečnou společnost“

| autor: MPO ČR0

MPO představilo národní téma „Umělá inteligence pro bezpečnou společnost“

Vychází z Národní strategie umělé inteligence, která je provázaná s Inovační strategií, přičemž oba dokumenty se zohledňují v připravované Národní hospodářské strategii. K posunu ve všech oblastech dochází každý den, AI nevyjímaje.

Zájmem a snahou České republiky, od ministerstva průmyslu a obchodu přes univerzity až po podnikatelský sektor, je umělou inteligenci maximálně podporovat zejména s ohledem na potřeby obyvatel. Proto se podepsala memoranda o spolupráci se špičkovými výzkumnými týmy z Českého vysokého učení technického, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka má Česká republika po mnoha letech šanci hrát světový prim. A to právě v umělé inteligenci. Právě AI umí lidem významně zlepšit život, a to v mnoha oblastech, jako je zdravotnictví, školství, komunikace s veřejnou správou, obchod, služby či doprava.

Stát si význam AI uvědomuje, proto mu věnuje mimořádnou pozornost, kdy například na podporu výzkumu a vývoje příští rok půjde historicky nejvíc peněz. Včasná, intenzivní a průběžná pozornost AI pomáhá předejít hrozbě automatizace a přináší řadu příležitostí.  „Do umělé inteligence investují všechny velké firmy a vlády světa. V Česku máme v této oblasti skvělé vědce a výzkumníky a umělá inteligence je pro nás důležitým krokem k tomu stát se inovační ekonomikou s vysokou přidanou hodnotou a platy,“říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: Inspirujeme se v Izraeli, tam již nějakou dobu efektivně investují do aplikovaného výzkumu a rozvoje technologií a jsou velmi úspěšní. To vše s cílem posílit bezpečnost obyvatel i firem a také zvýšit jejich komfort. Jde o jasně vytýčený směr k tomu, aby Česká republika byla zemí pro budoucnost, Czech Republic: The Country For The Future. Umělá inteligence má lidem pomáhat, usnadnit jim život tak, aby získali víc času na jiné například kreativní či pečovatelské činnosti, tedy aktivity, kde jsou třeba emoce, které roboti neumí a nelze je zautomatizovat.“

Pro Českou republiku je tak v souvislosti s robustní podporou umělé inteligence v současné době klíčové: zajistit bezpečnou společnost, zjednodušit lidem život a získat Evropské centrum excelence.

Hlavní cíle ČR v oblasti umělé inteligence:

1) Zajistit bezpečnou společnost

Zde umělá inteligence pomáhá například s bezpečností provozu samořiditelných aut, na velkých sportovních akcích, jde o protiteroristická opatření, ale samozřejmě i o bezpečnost počítačových systémů, které dnes řídí vše od dodávky vody, tepla, až po přístroje na JIP v nemocnicích.

2) Zjednodušit lidem život

Například ve zdravotnictví AI pomáhá lékařům lépe číst rentgenové snímky, ve školství může odbourat administrativu a učitelům dá víc času věnovat se žákům, v dopravě pak (semi)autonomní auta/autobusy/vlaky umožní rychlejší, plynulejší a hlavně bezpečnější provoz.

3) Získat Evropské centrum excelence

Umělá inteligence je jednou z hlavních priorit Evropské komise pro období 2021-2027. Prvním krokem je vybudování čtyř sítí výzkumných Evropských center excelence financovaných z EU a následný rozvoj celého AI ekosystému. V Centru excelence budou pracovat nejlepší vědci a bude možné tak lákat nejlepší talenty ze zahraničí. Na přípravě Centra excelence se s MPO podílejí ČVUT, MFF UK, MUNI a další spolupracující pracoviště VUT a VŠB. Mělo by vzniknut špičkové pracoviště spolupracující se zahraničními výzkumnými centry a institucemi v Německu, Francii, USA či Izraeli, ale také s firmami. Do výzkumu AI je v ČR aktuálně zapojeno cca 1 000 odborníků, domluvena je participace týmů z tří desítek prestižních zahraničních univerzit. Vybudování Centra excelence je mimo jiné jedním z cílů vládní strategie Digitální Česko a ČR se chystá přihlásit do výzvy z evropského programu Horizon 2020 (chystaný program Digital Europe: 9 mld. eur), z níž by mohl být projekt financován. 

„Aby bylo jasné, jak si Česká republika v oblasti AI stojí, zveřejnili jsme na webu MPO mapu umělé inteligence,“ říkánáměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává:„A danou oblast podporujeme také finančně, dotace se dají čerpat například z programu Trend, který má alokaci 10 mld. Kč nebo programu The Country For The Future, kde malé a střední podniky budou mít k dispozici téměř 2 mld. Kč na témata spojená s digitalizací včetně umělé inteligence. I díky tomu chceme lidem v Česku i v celé Evropě ukázat, že umělá inteligence může mimořádně přispět k zajištění bezpečnosti každého z nás.“

České vysoké učení technické koordinuje přípravu projektu Evropského centra excelence. „Projekt Umělá inteligence pro bezpečnou společnost má za cíl propojit špičková výzkumná centra do sítě koordinované z Prahy. Je to první a zásadní krok, základ pro vybudování Evropského centra excelence,” říkárektor ČVUT Vojtěch Petráček, který osobně vede přípravu projektu.

Rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Václav Snášelříká„Umělá inteligence je i pro naši školu jedno z klíčových témat. Má přitom praktické uplatnění ve zdravotnictví, dopravě, strojírenství, medicíně i v mnoha dalších oborech. Vnímáme, že je v souvislosti s AI třeba zabývat se bezpečností pro společnost, kde bude možné využít naše superpočítačové centrum, které patří mezi největší centra v Evropě.“

„Evropské centrum excelence je skvělá možnost, jak se naši špičkoví absolventi i odborní pracovníci mohou zapojit do výzkumu a vývoje v oblasti umělé inteligence. Bereme to jako příležitosti, ale také jako větší motivaci pro další práci,“ říká proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Ladislav Skrbek

„Od začátku s vládou a ministerstvem průmyslu spolupracujeme na tom, aby se nám Evropské centrum excelence v umělé inteligenci podařilo do ČR získat. Rozvoj umělé inteligence nesmíme podcenit, proto jsme rádi, že v rámci dobré spolupráce s MPO činíme další krok. Memorandum, které jsme podepsali, pomůže mimo jiné firmám navázat partnerství a mezinárodní spolupráci s vědeckými týmy v oblasti výzkumu a vývoje umělé inteligence,“říká Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Podpis memorand o spolupráci v oblasti umělé inteligence mezi státem, odborným a podnikatelským sektorem je historickým mezníkem, který má pomoci posunout Českou republiku v dané oblasti významně dopředu. Logicky je přitom potřeba pamatovat na dostatek lidí s technickým vzděláním, proto se od nového školního roku, který je za dveřmi, pilotně na některých základních školách spustí předmět technika, který se má postupně rozšiřovat. Nejen MPO na tom intenzivně spolupracuje s MŠMT.

A na podporu a rozvoj umělé inteligence se chystá celá řada akcí. V září se uskuteční Future Port Prague, na této konferenci bude MPO prezentovat AI a týmy centra excelence pro širokou veřejnost, jako jednoho z pilířů Inovační strategie 2019-2030. Následovat bude odborná právní konference SolAIr organizovaná Ústavem státu a práva Akademie věd ČR pod záštitou MPO a se zaměřením na regulaci umělé inteligence. V říjnu se koná Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, expozice MPO a dalších ministerstev a podřízených organizací bude také zaměřená na Czech Republic: The Country for The Future, kde i umělá inteligence bude zásadním tématem. MPO bude dále prezentovat Českou republiku jako lídra v AI na akcích v Izraeli, Bruselu či v USA.

Foto: zdroj MPO ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ