Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

MPO a MF představují živnostenský balíček

| autor: MPO ČR0

MPO a MF představují živnostenský balíček

„Podnikatelé by se měli soustředit na svoji práci, ne běhat po úřadech a řešit zbytečné papírování. Řadu povinností, které po nich vyžadují stát, by měla řešit veřejná správa,“ zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Je tak logicky mou prioritou, aby se v maximální možné míře sdílela data a informace, které si stát může zajistit sám, aby státní správa i samospráva využily v první řadě svých možností a nepřenášely povinnosti na podnikatele. Proto jsme připravili živnostenský balíček, tedy jakési podnikatelské desatero, které má firmám a živnostníkům usnadnit život. Týká se mimo jiné rodinných firem, startu podnikání, legislativy, daní, formulářů, statistik, ale také exekucí či stavebního řízení. 

 „Na úspěšně položeném základním stavebním kameni, kterým je řádný výběr stávajících daní, nyní můžeme stavět vstřícné daňové prostředí pro 8 milionů daňových poplatníků v této zemi. Proto se nyní Ministerstvo financí plně soustřeďuje na komplex opatření, které tento ambiciózní cíl naplní. Jde zejména o zavedení jediné platby pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu Kč. V rámci této platby si uhradí daň z příjmu včetně sociálního a zdravotního pojištění a odpadne jim například povinnost podávat daňové přiznání, platit si účetní služby a podobně. Rozvoj podnikání podpoří také nižší DPH na celou řadu řemeslných a odborných služeb, impulsem pro sektor stravování bude další snížení DPH na stravovací služby. Všem osmi milionům daňových subjektů pak komunikaci se státem usnadní přehledné a intuitivní rozhraní online finančního úřadu, jehož spuštění pod názvem Moje Daně plánujeme již v příštím roce,“ upřesňuje ministryně financí Alena Schillerová s tím, že tyto kroky bude doprovázet celá řada dalších dílčích opatření, které usnadní život podnikatelům a živnostníkům.

Ministerstva navrhují soustředit se na těchto deset důležitých témat:

1. Podpora rodinného podnikání

Přesná definice „rodinného podnikání“ je zásadní. Jde o největší zdroj pracovních míst v soukromém sektoru a jeho vícegenerační charakter pomáhá stabilizovat české hospodářství.

Naše úkoly:

● Schválit definici pojmů „rodinná živnost” a „rodinná obchodní korporace” (SPLNĚNO)

● Připravit příručku Jak předat rodinnou firmu další generaci? (11/2019)

● Zavést registrace rodinných firem (3/2020)

● Realizovat další kroky jako vzdělávací a poradenské služby, přístup k financím, propagace atd. (2020)

2. Jednodušší rozjezd

Stát musí zájemcům o živnostenské oprávnění jejich podnikatelský start maximálně usnadnit. Proto jsme přes Portál občana zjednodušili ohlašování živnosti a vyřízení žádosti o koncesi včetně registrací k daním a odvodům.

Naše úkoly:

● Zařídit pohodlnější vyřízení živnostenského oprávnění přes Portál občana (SPLNĚNO)

● Usnadnit registraci k daňový povinnostem a odvodům přes Portál občana (SPLNĚNO)

● Umožnit složení základního kapitálu pro s.r.o. v notářské úschově (2020)

3. Změny v zákonech jen dvakrát ročně

Legislativa ošetřující podnikání se mění v nepravidelných intervalech a je těžké vývoj sledovat. Proto navrhujeme ustanovení dvou dnů, kdy budou nabývat účinnosti národní právní předpisy s dopadem na podnikání. Navrhujeme 1. ledna a 1. července.

Naše úkoly:

● Vyhradit dva dny, 1. ledna a 1. července, pro účinnost zákonů s dopadem na živnostníky a další podnikatelské subjekty (12/2019)

● Realizovat faktické využívání těchto dvou dnů pro zavádění nových zákonů s dopadem na živnostníky a další podnikatelské subjekty kromě ospravedlnitelných výjimek, které musí být vždy řádně odůvodněné (2020)

4. Konec daňovým výjimkám

Naším cílem je zjednodušení daňového systému, které povede k jeho odlehčení od řady sporných a nesystémových výjimek. Zajistíme revizi a sloučení daňových výjimek a budeme bránit zavádění dalších.

Naše úkoly:

  • Provést důkladnou analýzu stávajících daňových výjimek a vyhodnotit jejich vliv na výši obecné sazby daně (2019)
  • Zahájit redukci, zobecňování a slučování výjimek (2020)
  • Nezavádět nové výjimky (SPLNĚNO)

5. Jednotná databáze formulářů

Soustředili jsme přes 1 300 formulářů pro živnostníky do jedné přehledné databáze - www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/formulare.html, kde je snadné konkrétní formulář vyhledat.

Naše úkoly:

● Shromáždit všechny formuláře pro podnikatele na jednom místě (SPLNĚNO)

● Umožnit vyplňování formulářů v elektronické formě prostřednictvím interaktivních souborů nebo online aplikací (3/2020)

6. Všechny povinnosti a informace na jednom místě

České podnikatele stále trápí nepřehlednost v povinnostech, které vůči státu mají. Proto chceme všechna tato pravidla a další informace srozumitelně a jednoduše popsat na jednom místě.

Naše úkoly:

● Zprovoznit informační systém pro podnikatele (PES) Hospodářské komory ČR, ve kterém snadno najdou přehled svých povinností vůči veřejné správě (SPLNĚNO)

● Připravit nové webové stránky pro podnikatele Businessinfo - www.businessinfo.cz, které otestují sami podnikatelé a živnostníci (3/2020)

7. Omezení statistických průzkumů

Připravili jsme omezení statistických šetření díky rušení a úpravám statistických formulářů nebo zvýšení limitů pro povinné vyplňování, což uleví tisícům podnikatelů.

Naše úkoly:

● Omezit statistické šetření při úspoře minimálně 25 mil. Kč/rok pro nejméně 3 500 podnikatelů (12/2019)

● Omezit statistické šetření při úspoře minimálně 40 mil. Kč/rok pro nejméně 13 000 podnikatelů (12/2020)

8. Jednodušší a nižší daně nejen pro malé firmy

Připravujeme zavedení jedné paušální platby pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu Kč. Tito podnikatelé už nebudou muset přiznávat daň z příjmu a odvody na třech různých formulářích, nově jim bude k zaplacení stačit jediná paušální platba. Výrazně se jim díky tomu sníží administrativa a nebudou už muset platit za účetní služby.

Rozvoj podnikání podpoří také nižší DPH na celou řadu řemeslných a odborných služeb, impulsem pro sektor stravování bude další snížení DPH na stravovací služby. Všem osmi milionům daňových subjektů pak komunikaci se státem usnadní přehledné a intuitivní rozhraní online finančního úřadu, jehož spuštění pod názvem Moje Daně plánuje rezort financí v roce 2020.

Naše úkoly:

● Zvýšení limitu ročních příjmů pro výpočet výdajového paušálu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč (SPLNĚNO)

● Snížit DPH na stravovací služby z 15 % na 10 % a DPH na odborné služby z 21 % nebo 15 % na 10 % v souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb (2020)

● Spuštění portálu Moje Daně (12/2020)

● Zavést paušální daň pro živnostníky a další podnikatele z řad OSVČ s obratem do 1 mil. Kč (2021)

  • Zjednodušení poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům - nová možnost stravenkového paušálu (2021)

9. Kompenzace exekučních nákladů

Problémy s exekucemi má v současné době až 900 tisíc občanů. A pokud jsou zaměstnáni, má jejich zaměstnavatel s výkonem exekuce nemalé administrativní a finanční náklady. Proto je nezbytné prosadit kompenzační systém, který by tyto náklady pomohl pokrýt.

Naše úkoly:

● Prosadit paušálně stanovenou náhradu nákladů živnostníků a dalších podnikatelů na administraci exekucí zaměstnanců v rámci vládní novely občanského soudního řádu (2021)

10. Vstřícnější stavební úřad

V současné době je pro živnostníky jednání se stavebním úřadem noční můra. Navrhujeme proto zásadní zjednodušení celého procesu, živnostník pouze odevzdá projekt a stavební úřad vyřídí všechna ostatní povinná vyjádření za něj.

Naše úkoly:

● Zavést systém, kdy živnostník odevzdá pouze projekt a ostatní povinná vyjádření za něj vyřizuje stavební úřad. (Dle projednání nového stavebního zákona - 2021)

Foto: zdroj MPO ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ