Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Modulové bioplynové stanice jsou pro obce velmi zajímavé řešení s nesporně významnými benefity

| autor: Pavel Mohrmann0

bertcee1
zdroj: BertCEE

V Německu jich je již přes 80. Řeč je o instalacích modulových bioplynek v obcích a zemědělských výrobách. Dalo by se říci, že modulová bioplynová stanice dokáže obci či zemědělci vyřešit více problémů najednou.

Benefitů modulových, chcete-li kontejnerových bioplynek (MBPS) je více. A jak bylo již zmíněno, všechna jsou vhodná pro komunální sféru a řešení jejich problémů s odpady živočišného či rostlinného původu, ale i pro lokální zemědělce.

V případech, kdy není vhodné řešit bioodpady realizací „betonové“ bioplynky je volba modulů, konkrétně technologie Bert® to pravé a ekonomicky zajímavé. I v případě spolupráce obce s místními zemědělci, kteří mají i živočišnou výrobu. Využití bude tato technologie mít i se subjekty z průmyslové sféry, jako jsou jatka, výrobci potravin, pivovary, čokoládovny, ale také tuky a kaly z místních ČOV apod.

MBPS umí vše, co ty klasické velké. Jedna výhoda je ale nesporná. Velkou bioplynovou stanici je nutné kontinuálně zásobovat pro efektivní výrobu plynu nezbytným minimálním množstvím biologického odpadu, což může být pro malé producenty odpadu problém. V případě kontejnerové bioplynky technologie Bert® jde o zásadní změnu paradigmatu, kdy výkon bioplynky je dimenzován na objem místního zdroje substrátu či primárně odpadu. V případě rozšíření objemu odpadu lze variabilně MBPS doplňovat o další moduly.

Benefity MBPS

Bioplynka má několik funkcí, které plní. Předně zbavuje subjekty biologického odpadního materiálu jako je prasečí kejda, kravský hnůj, koňský hnůj, kuřecí trus, obecní zeleň, odpady z obecních i komerčních stravovacích zařízení, nebo likviduje díky procesu místní hygienizace odpad z živočišné výroby, který by jinak skončil v kafilerii s vysokými náklady pro zpracovatele.

Hlavním produktem je samozřejmě bioplyn, který vyrábí nepřetržitě 24/7/365 i při mrazech do -25°C. Nespornou výhodou je energetická a tepelná nezávislost na současných i budoucích tržních podmínkách.

Vedlejším produktem výroby je mimo samotného plynu fugát (tekutá složka) a digestát (humus), který se po 25 dnech fermentace stává výborným hnojivem a tím i zdrojem dodatečných příjmů.

Zajímavý investiční projekt s minimálními pořizovacími, provozními i personálními náklady.

Zisk projektu modulové bioplynové stanice je generován procesem zpracovávání odpadů, které jsou za jiných okolností nákladovou položkou. Cílem instalace modulové bioplynové stanice je zužitkování pouze lokálního odpadu. Je tedy dimenzována pouze na lokální zdrojové substráty pro maximální využití energie elektrické a tepelné především pro vlastní spotřebu. Přebytky je samozřejmě možné obchodovat dle aktuálních tržních cen.

bertcee

BertCEE

Jak u zemědělců tak obcí je důležitá i rychlost zpracování bioodpadu. Z různých důvodů. MBPS právě rychlost nabízí. Čerstvě posekaná tráva, zbytky gastro a kuchyňských odpadů z domácností a jídelen, či zbytky ze živočišné výroby zemědělce se nevyváží na pole či k likvidaci nebo do nákladně budovaných hnojových/senážních jam, ale do technologie Bert. A již po necelých 25 dnech má zemědělec nebo obec k dispozici hnojivo ve forrmě fugátu (tekuté hnojivo) a také digestátu (sypký humus).

Fugát a digestát se zpravidla vrací na pole, ale je mnoho příkladů, kdy mohou být velice výnosným prodejním artiklem. Termickou energii lze využít na vytápění, mytí strojů, jako výhřevný element pro skleníkové hospodářství, jako zdroj tepla pro pěstování larev mouchy bráněnky s následným prodejem jako kvalitní protein atd.

Šetrnost k životnímu prostředí je dalším významným benefitem MBPS. Jednoznačně, z pohledu zpracování kejdy, odpadu jako takového nebo třeba úniku močůvky do prostředí a metanu do ovzduší.

Je nutné zmínit i pohled legislativní. Blíží se termín platnosti zákazu volné aplikace kalů na zemědělskou půdu bez úpravy. Bioodpad jak živočišného tak rostlinného původu upravený v MBPS bude body této legislativy plnit.

Obce využívající MBPS s technologií Bert® získají nezávislost. Toto ostrovní řešení zpracování bioodpadů vyřeší problémy obce jak na vstupu, tak na výstupu. Nezávislost na dodavatelích odpadových služeb a nezanedbatelnou nezávislost na trhu s energiemi.

Cílem Bert® je snížit nebo eliminovat náklady na energie obcí, měst a subjektů produkující bioodpady, nebo najít úspory nákladů využitím odpadů jako substrátu pro bioplynovou stanici. Zástupci Bert® od roku 2010 pomáhají díky patentované technologii PON (Power of nature mixing) stovkám svých klientů dosahovat energetickou nezávislost. Nově také v regionu střední Evropy.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert