Modernizační fond: podpora přechodu Evropské unie na klimaticky neutrální společenství

| autor: Hana Tomášková| zdroj: MŽP ČR, SFŽP ČR0

OZE3.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Evropská komise zřídila ve Směrnici 2003/87/ES na období 2021–2030 tzv. Modernizační fond, který umožní investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti.

Státní fond životního prostředí České republiky byl pověřen implementací tohoto nového finančního nástroje v podmínkách České republiky. Cílem Modernizačního fondu je podpořit investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti. Výsledkem investic by měl být rychlejší přechod na nízkouhlíkové hospodářství.

Koho fond bude podporovat?

V současné době předpokládáme podporu podniků spadající do systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) i podniků mimo tento systém, stejně jako podporu veřejného sektoru. Při hodnocení projektů budou zvýhodněny projekty v krajích, které jsou postiženy útlumem těžby uhlí.

Odkdy bude fond fungovat?

Podpora by měla být poskytována od roku 2021 do roku 2030. Programový dokument by měla vláda schválit během podzimu 2020.

Na jaké oblasti se fond zaměřuje?

Modernizační fond, který čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030, se zaměřuje v perspektivě udržitelných technologií především na tyto prioritní oblasti:

  • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů,
  • energetická účinnost,
  • zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Evropská komise rovněž uvádí Modernizační fond ve strategickém balíčku opatření nazvaném Zelená dohoda.

Kolik prostředků fond má?

Pro financování fondu jsou celkově vyčleněna 2 % emisních povolenek v období 2021–2030. Každý stát má dále určený vlastní podíl z tohoto celku. Česko získá 15,6 % z vyčleněných povolenek, což je po Polsku druhý nejvyšší objem. Rozdělení vychází z přílohy směrnice o EU ETS.

Na národní úrovni jsou finance samotného Modernizačního fondu doplněny o příjmy z povolenek, které dosud byly přidělovány bezplatně (tzv. derogace, čl. 10c směrnice o EU ETS) a příjmy z povolenek určené na podporu opatření zaměřených na růst a propojení v rámci EU (tzv. solidarita, čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice o EU ETS).

Celkem by měl mít Modernizační fond k dispozici 227 mil. ks povolenek.

Povolenky jsou průběžně prodávány na trhu. Celkový objem finančních prostředků je proto závislý na vývoji cen emisních povolenek. Na rozdíl třeba od EU fondů tak nelze dopředu stanovit přesnou částku. Při přípravě se ale odhaduje, že se bude jednat o cca 140 mld. Kč za celé období.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.