Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ministři životního prostředí V4, Bulharska a Rumunska jednali o klimatické politice EU

| zdroj: MŽP ČR0

Ministři životního prostředí V4, Bulharska a Rumunska jednali o klimatické politice EU

Pohledy všech zúčastněných zemí na klimatickou politiku EU jsou poměrně blízké. Debata se vedla i o oběhovém hospodářství a obnově v návaznosti na pandemii COVID-19.

„Česká republika i nadále podporuje dlouhodobý evropský cíl dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Vzhledem k tomu, že stále neznáme plný rozsah ekonomických a sociálních dopadů na členské státy, který se navíc bude v jednotlivých zemích lišit, považuje ČR za nezbytné oddělit diskuzi o přípravě podpůrných opatření na oživení ekonomiky od diskuze o dalším navyšování klimatických cílů. EU by rovněž měla zohlednit vliv pandemie při provádění všech navrhovaných ambiciózních kroků, obsažených v Zelené dohodě,“ uvedl náměstek Smrž.

Na závěr jednání náměstek Smrž představil výstupy z akcí pořádaných Ministerstvem životního prostředí pod záštitou českého předsednictví ve V4. Své plány přiblížilo také Polsko, které po České republice přebírá štafetu V4 předsednictví. Mezi prioritní oblasti Polska v oblasti životního prostředí bude patřit prevence sucha, mezinárodní klimatické vyjednávání a opatření k přizpůsobení se na změnu klimatu.

Foto: zdroj MŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ