Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ministři EU: Zelená dohoda má přinést odolnější a udržitelnější Evropu

| zdroj: MŽP ČR0

Ministři EU: Zelená dohoda má přinést odolnější a udržitelnější Evropu

Hovořili i o nedávno zveřejněném Plánu obnovy a jeho roli při zajištění investičního prostředí podporujícího zelený růst a zaměstnanost. ČR na jednání zastupoval náměstek Ministerstva životního prostředí Vladislav Smrž.

Z pohledu současného dění bylo nejaktuálnějším tématem projednání Plánu obnovy po pandemii COVID-19. ČR při něm zmínila i své nedávné prohlášení o provázanosti ekonomické obnovy EU a Zelené dohody pro Evropu. Současně upozornila na nutnost přizpůsobit opatření pro obnovu jednotlivých členských států. „Pandemie byla obtížným testem pro nás všechny, ale její dopady nejsou symetrické. Opatření pro obnovu proto bude třeba přizpůsobit jednotlivým členským státům, a dokonce jednotlivým odvětvím,“ uvedl náměstek ministra Vladislav Smrž.

Pro ČR bude zásadní využít prostředky z Plánu obnovy na investice v oblastech „zelené infrastruktury“, čisté mobility, renovace budov, zvyšování energetické účinnosti, podpory nízkoemisních zdrojů energie či oběhového hospodářství. „Potřeba budou také masivní investice do adaptačních opatření, která se zaměří zejména na boj se suchem a na obnovu lesů,“ dodal náměstek Smrž.

Obnovu po pandemii COVID-19 vidí ministři životního prostředí EU v souvislosti s hlavními iniciativami Zelené dohody, mezi něž patří návrh evropského právního rámce pro klima. Dle ČR by návrh neměl v tuto chvíli překračovat rámec toho, co již bylo dohodnuto Evropskou radou a stanovovat nové cíle nebo předjímat nadcházející debaty týkající se možného navýšení cíle v oblasti klimatu do roku 2030. Diskuze o tomto navýšení mohou začít až poté, co Evropská komise zveřejní posouzení jeho dopadu, a to nejen na EU jako celek, ale na jednotlivé členské státy.

Důležitou iniciativou je i strategie EU na ochranu biodiverzity, která byla zveřejněna v květnu tohoto roku. Ministři členských států se na jednání shodli, že obnova biodiverzity a přírodních ekosystémů je klíčem k posílení naší odolnosti, předcházení vzniku a šíření budoucích nákaz.

Zelená dohoda zároveň vyvolala debatu o oběhovém hospodářství, k němuž byl v březnu tohoto roku vydán nový akční plán. Česká republika během jednání upozornila, že evropská pravidla pro odpady a obaly jsou poměrně nová a k nim přibyla ještě čerstvější směrnice pro jednorázové plasty. Současně ale vyzvala Komisi ke stanovení podmínek pro vytvoření trhu s druhotnými surovinami v EU, což by podpořilo prorecyklační politiku nejenom v České republice, a ke zlepšení její surovinové bezpečnosti.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert