Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ministr Brabec navštívil Vysočinu

| zdroj: MŽP ČR0

Ministr Brabec navštívil Vysočinu

Toto návštěvnické středisko v Krátké u Sněžného se veřejnosti plně otevře na začátku letních prázdnin.

„Dům přírody návštěvníkům nenabídne jen expozici, ale také ekovýchovné programy, prezentace regionálních produktů a tradičních řemesel, přednášky, výlety, výstavy, projekce a tvůrčí dílny - a to jak pro veřejnost, tak i pro školy. Těší mne, že ochrana přírody se neuzavírá sama do sebe, ale pomáhá posilovat vztah místních obyvatel ke krajině, kde žijí. Podobné projekty jako dnes otevřený Dům přírody Žďárských vrchů přispívají k rozvoji šetrného turismu v chráněných územích po celé ČR,“ prozrazuje ministr Richard Brabec.

Dům přírody Žďárských vrchů se otevírá v roce, kdy zdejší chráněná krajinná oblast slaví padesát let od svého vzniku. Památkově chráněný statek a stodola byly upraveny v tradičním duchu – střecha z modřínového šindele, vápenné omítky či dřevěné a cihlové podlahy. V přízemí vznikla trvalá expozice „Proměny krajiny“, podkroví je přizpůsobeno ke vzdělávání a ekologické výchově. Ve venkovní části je vybudována venkovská zahrada s nově založeným sadem z ovocných odrůd stromů. O přírodě Žďárských vrchů byl také natočen 3D film, desítka videospotů a animací [1]. Provozovatelem Domu přírody bude Český svaz ochránců přírody Kněžice ve spolupráci s Chaloupky o.p.s.

„Otevření Domu přírody Žďárských vrchů je součástí iniciativy Pojďte s námi do přírody [2], kterou jsme letos zahájili. Návštěvníkům chceme představit území nejrůznějšího charakteru ilustrující rozmanitost naší přírody. Chceme, aby se také dozvěděli, co dělat proto, aby taková zůstala i v budoucnu,“ doplňuje ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Cílem programu Dům přírody realizovaným AOPK ČR je ve vybraných chráněných územích vybudovat po vzoru jiných evropských států síť moderních návštěvnických středisek [3].

Ministr životního prostředí navštívil na Žďársku také lokalitu Stržský potok, která je jedním z míst navržených Ministerstvem zemědělství na zápis do generelu budoucích vodních nádrží, kde dochází ke střetu s ochranou přírody a krajiny. Navrhovaná nádrž zasahuje do území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a její výstavba by mohla poškodit zdejší kulturní krajinu s významným zastoupením přirozených ekosystémů, stejně jako Evropsky významnou lokalitu Louky u Černého Lesa. „S ministrem Tomanem jsme se domluvili, že o všech lokalitách navrhovaných v generelu rozhodneme do konce června“ říká ministr Brabec.

Ten také předal zástupcům dvou obcí na Vysočině rozhodnutí o dotaci, v případě obce Sklené na navýšení kapacity místní kořenové čistírny odpadních vod a v obci Vepřová předal rozhodnutí o dotaci na posílení rekonstrukci vodárenské soustavy. Díky ní bude v obci vybudován nový hydrogeologický vrt, který bude přes stávající vodojem napojen na vodovodní soustavu obce.

Poznámky:

[1] Celkové náklady na realizaci Domu přírody Žďárských vrchů byly 36 741 661,00 Kč, z evropských financí - Operačního programu Životní prostředí - bylo poskytnuto 32 503 552,64 Kč, zbytek pak ze zdrojů MŽP a AOPK ČR. Investorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

[2] Více na snamidoprirody.nature.cz

[3] Domy přírody jsou moderní návštěvnická střediska ve zvláště chráněných územích, určená pro veřejnost. V programu Dům přírody, který realizuje AOPK ČR, jich bylo doposud otevřeno 8 (DP Moravského krasu, DP Litovelského Pomoraví, DP Slavkovského lesa – investor AOPK ČR, DP Poodří, DP Třeboňska, DP Blaníku, DP Českého lesa, DP Českého ráje – nestátní investoři), Dům přírody Žďárských vrchů je devátý. V tomto programu je také zapojeno 8 menších informačních středisek CHKO (IS CHKO Křivoklátsko, IS CHKO Český ráj, IS CHKO Bílé Karpaty, IS CHKO Beskydy, IS CHKO Litovelské Pomoraví, IS CHKO Blanský les, IS CHKO Moravský kras, IS CHKO Jeseníky). Více na www.dumprirody.cz.

Foto: zdroj MŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ