Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Milion na likvidaci kůrovcové kalamity. Kraj podporuje majitele lesů

| autor: Královéhradecký kraj0

Milion na likvidaci kůrovcové kalamity. Kraj podporuje majitele lesů

Tento záměr ještě budou schvalovat krajští zastupitelé na zářijovém zasedání. 

„Od začátku dotačního programu jsme přijali 70 žádostí o dotaci. Prvním úspěšným žadatelům jsme dotaci schválili již v dubnu. Dalších 17 žádostí, které podaly převážně obce, teď předkládáme krajským zastupitelům ke schválení. Na těžbu napadeného dřeva či vybudování oplocenek je pro letošní rok v dotačním programu k dispozici deset milionů korun. Majitelé lesních pozemků mohou posílat žádosti o dotaci průběžně až do konce letošního října. Finanční podporu na likvidaci škod způsobených kůrovcovou kalamitou bychom chtěli poskytnout i v příštím roce,“ uvedl radní pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství Karel Klíma.

O podporu při likvidaci kůrovcové kalamity z krajského rozpočtu mohou požádat vlastníci lesních pozemků s výměrou do 50 hektarů. Krajská dotace pokryje část nákladů vynaložených na těžbu a přiblížení napadeného kůrovcového dřeva k asanaci nebo na výstavbu oplocenek pro ochranu dřevin vysazených při obnově poničeného lesního porostu.

Dotační program platí pro celé území Královéhradeckého kraje. Netýká se však lesů státních, v národním parku nebo jeho ochranném pásmu a pro obranu státu. Žádosti o dotaci lze zasílat do konce října. Výše podpory je stanovena na 150 korun za metr krychlový vytěženého dřeva, respektive na 70 korun za běžný metr vybudované oplocenky. Minimální výše dotace je 5 tisíc korun na jednu žádost a jeden žadatel může získat maximálně půl milionu korun.

Žádosti o dotaci mohou zájemci podat prostřednictvím krajského dotačního portálu na adrese dotace.kr-kralovehradecky.cz v podkategorii životního prostředí a zemědělství, kde jsou veškeré podrobnosti dotačního programu.

Foto: Královéhradecký kraj 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ