Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Městské lesy se potýkají s extrémním počasím i kůrovcovou kalamitou. Město osloví dobrovolníky

| autor: Olomouc.eu0

Městské lesy se potýkají s extrémním počasím i kůrovcovou kalamitou. Město osloví dobrovolníky

V důsledku této kalamitní situace se v lesích mnohem více kácí a musí se také více investovat do jejich obnovy. Pomoct mohou už letos na podzim i dobrovolníci, kteří by malou část obnovovaného lesa adoptovali.

Problémem je extrémní průběh počasí v letních měsících posledních let, tedy velké horko a sucho. „Dle hydrometeorologických záznamů byla u vybraných stanic průměrná roční teplota vyšší o 0,9 °C až 2,5°C. Roční úhrny srážek byly nižší než dlouhodobý průměr, a to o 5 až 25 procent,“ popsal ředitel společnosti Lesy města Olomouce David Janásek. To ovlivňuje chřadnutí lesních porostů, zejména smrkových, přičemž oslabené stromy následně napadá přemnožený kůrovec. Dílo zkázy v lesních porostech pak dokonává sníh nebo silný vichr, jako například letos v březnu.

Tento vývoj stojí za výrazným nárůstem objemu nahodilých těžeb v letech 2015 – 2018. „Objemy těžeb jsou tak každoročně několikanásobně překračovány,“ upozornil David Janásek. Už v průběhu roku 2015 byl naplněn závazný ukazatel těžeb pro celé desetiletí, Lesy města Olomouce proto požádaly o změnu lesního hospodářského plánu. Maximální celková výše těžeb byla z původního desetiletého etátu 230 tisíc m3 navýšena až na 609 tisíc m3. Letos do konce května bylo zatím vytěženo 47 tisíc m3 dřevní hmoty.

„Lesy města Olomouce se musí s novou kritickou situací vypořádat, což sice není vůbec jednoduché, ale je to nutné. Nejde přitom jen o těžbu samotnou, která si vyžaduje navýšení technických i lidských kapacit, ale i o stav lesních komunikací a především o další výsadbu na vzniklých holinách,“ uvedl primátor Olomouce Mirek Žbánek. V tomto směru je nutné postupovat co nejdůsledněji. „Zatímco za běžné situace bývalo nově zalesněno kolem 20 až 30 hektarů holin ročně, v průběhu posledních tří let se tento objem prací neustále zvyšoval až na úroveň přesahující 140 ha zalesněných holin ročně,“ dodal primátor Žbánek. Letos už bylo nově osázeno 130 hektarů holin a na podzim k tomu přibude dalších 80 hektarů. „Pro lepší představu, během letošních jarních zalesňovacích prací byl vysazen zhruba jeden milion sazenic,“ uvedl ředitel David Janásek. Upřesnil, že podnik používá kvalitnější krytokořenné sazenice, u nichž je vyšší pravděpodobnost, že se i v suchých letech uchytí a vyrostou.

Právě do nové výsadby by se mohla zapojit i veřejnost. „Nabídneme Olomoučanům i dalším zájemcům možnost podílet se na obnově městských lesů formou adopce a výsadby. Je to jedinečná možnost získat k určitému konkrétnímu kousku lesa osobní vztah. I po desítkách let by pak mohli lidé například svým potomkům ukázat, že tento kousek lesa sami vysazovali,“ uvedl primátor Žbánek. Dobrovolníci by dostali sazenice, zajištěnu by měli i dopravu, základní zázemí a proškolení ke správné metodě výsadby. „Už v letošní podzimní výsadbě bychom vyčlenili dejme tomu dvacet tisíc sazenic právě pro dobrovolníky. Nejde o to, abychom ušetřili, ale o možnost dát lidem bližší osobní vztah k zachráněnému lesu,“ upřesnil Mirek Žbánek. Zájemci budou už brzy moci posílat mailové přihlášky na adresu obnovalesa@olomouc.eu.

Důležité při výsadbě je reagovat na klimatické změny odlišnou skladbou dřevin. „Při obnově vykácených porostů se v našich lesích výrazně změní druhová skladba ve prospěch listnatých dřevin. Při zalesňování se na jednotlivé plochy vysazuje více druhů dřevin a vytváří se tak různorodé směsi nově zakládaných lesních porostů, které by měly být do budoucna více odolné proti nepříznivým činitelům než smrkové monokultury,“ zdůraznil primátor Olomouce. V nových lesích budou převládat buky, duby, jeřáby a další listnaté stromy, chybět nebudou jedle a modříny a v malé míře budou zastoupeny i smrky.

Všechny výše uvedené skutečnosti ovlivňují ekonomickou stránku společnosti. Zvýšená těžba sice nabízí možnost větší produkce dřeva, jenže jeho cena na trhu výrazně klesá. Dalším problémem je přetěžování lesní dopravní infrastruktury. Od roku 2013 mají Lesy města Olomouce zpracován pasport lesních cest, z něhož vyplývají plánované investice do oprav lesních cest. Střednědobý plán investic, který z pasportu vyplývá a který schválil i vlastník lesů, tedy město Olomouc, podnik plní. K tomu je ovšem třeba dodat, že v době zpracování pasportu byla těžba i frekvence dopravy po lesních cestách několikanásobně nižší než dnes.

Fotografie:

Úvodní foto: ilustrační/ redakce

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ