Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Město nadále poskytuje zápůjčky na výměnu kotlů

0

Město nadále poskytuje zápůjčky na výměnu kotlů
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Zápůjčky jsou určeny k překlenutí období mezi schválením dotace krajem a jejím následným vyplacením. „Poskytujeme je občanům Ostravy bezúročně, bez ručení a bez zajištění zástavním právem. Zájemci mohou o zápůjčku požádat, jakmile budou mít uzavřenu smlouvu o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem. Uzavírání smluv bylo ze strany kraje po dobu pandemie pozastaveno, ale nyní již administrace žádostí pokračuje. Ráda bych vyzvala všechny, kteří si o dotaci zažádali, aby po podpisu smlouvy s krajem nezapomněli přijít na magistrát a zápůjčku si vyřídit. Máme k dispozici stále dostatek finančních prostředků,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. 

Výměnu nevyhovujících kotlů za nové ekologické podporuje město už od roku 2015. Ke státním a krajským dotacím přispívá žadatelům z Ostravy každému částkou 10 tisíc korun. Navíc mohou dostat půjčku, jejíž maximální výše je dána typem pořizovaného nového zdroje vytápění. U plynového kondenzačního kotle je to až 150 tisíc korun, u tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu 200 tisíc korun.

Moravskoslezský kraj již rozesílá smlouvy k dotaci žadatelům, kteří uspěli ve třetí výzvě kotlíkových dotací. V současné době zpracovává žádosti ze zásobníku vedené pod pořadovými čísly od 3471 do 8060. Mezi nimi je i 245 žádostí občanů z Ostravy.

„Půjčka je přednostně určena pro ty žadatele, kteří projevili zájem o tuto formu finanční výpomoci v předběžném průzkumu na začátku loňského roku. Město Ostrava však má enormní zájem pomoci co největšímu počtu žadatelů, proto zápůjčky poskytneme podle možností i těm, kteří se do průzkumu nepřihlásili,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Ostravané od roku 2012 dosud požádali o podporu na výměnu 2141 kotlů, vyměněno jich už je více než 1300. Město Ostrava bylo jedním z prvních v České republice, které svým obyvatelům nabídlo navíc možnost bezúročných zápůjček. „K dnešnímu dni je díky kotlíkovým dotacím a aktivitám města v Ostravě vyměněno 1349 starých kotlů za nové. Na jejich výměnu jsme doposud přispěli částkou 12 milionů korun. Na poskytnutí bezúročných zápůjček jsme vyplatili téměř 11,5 milionu,“ vypočetla Kateřina Šebestová.

Na území města je podle sčítání ČSÚ z roku 2011 celkem 2429 kotlů na pevná paliva. Po ukončení 3. výzvy kotlíkových dotací by mělo být vyměněno 88 % kotlů na pevná paliva za nové.

Ilustrační foto: MMO

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert