Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Měření kvality ovzduší ve městech a v obcích

| autor: Kamila Urbášková/ Fair Care s.r.o.0

Subjekt má možnost monitorovat kvalitu ovzduší na regionální nebo místní úrovni, a to za účelem zjištění převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje tohoto znečištění.

Vypracování projektu před podáním žádosti o dotaci není z hlediska Norských fondů hrazeno, náklady na jeho vypracování musí obec uhradit ze svého rozpočtu. Další náklady, včetně odborných analýz, již je možné uznat jako způsobilý výdaj, který příjemci podpory bude proplacen.

Důležité je dbát na to, aby byla dobře nastavena metodika měření, tedy určení sledovaných znečisťujících látek, frekvenci měření, umístění stanice vybavené potřebnou technikou a také rozsah analýz vzorků, které příslušné přístroje zachytí na svých filtrech. S tím mohou pomoci organizace, které se touto problematikou zabývají, v našich podmínkách například Český hydrometeorologický ústav. Po konzultaci je možné sestavit přesnou dobu měření, harmonogram a také rozpočet celé akce. Norské fondy v rámci výzvy „Tromso“ počítají s tím, že příslušné vybavení si příjemce dotace zabezpečí formou nákupu služeb. Tedy není nutné, aby mobilní stanici a příslušné vybaven nakupoval sám žadatel/příjemce podpory.

Z hlediska preferenčních bodů, které žádost o podporu posunou z hlediska důležitosti na vyšší stupínky, je dobré zvážit, zdali se oblast nachází v silně urbanizované oblasti nebo má obec ve svém katastrálním území Transevropskou dopravní síť (TEN-T), popřípadě zvláště chráněné území nebo chráněnou oblast přirozené akumulace vod. Současné je výhodné, pokud se spojí více obcí a monitoring proběhne v širší oblasti.

Nejdůležitějším bodem celého projektu je vytvoření akčního plánu pro danou oblast nebo samotnou obec či obce. Tento dokument s návrhy relevantních opatření pro omezení zjištěného typu znečištění ovzduší či zmírnění následků jeho působení musí akční plán schválit výkonný orgán pro danou oblast (např. rada kraje/obce). Jedná se o samostatný dokument, ale pokud obec již podobně laděný dokument vypracovala, stačí předložit jeho aktualizaci, kde se odrazí zjištění z dočasného monitoringu.

Výzva č. 2A „Tromso“ je otevřená pro příjem žádostí od 15.07.2020 do 30.09.2020 s maximální výškou podpory 100 %.  Norské fondy podpoří projekty v hodnotě 5,2mil Kč – 19,5mil. Kč. Pokud tedy má obec již dlouhodobý problém s kvalitou ovzduší je nyní vhodná doba zjistit jeho skutečnou příčinu a najít způsob, jak tento stav odstranit, případně zmírnit.

Kamila Urbášková/ Fair Care s.r.o.

Foto: by Mavroudis Kostas on Foter.com / CC BY-SA

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ