Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Měření kvality ovzduší přímo v areálu pobočky ČHMÚ Brno

| autor: Jáchym Brzezina0

V areálu pobočky ČHMÚ Brno se kvalita ovzduší monitoruje již desítky let, v současné době je zde však umístěn pouze vzorkovač, který v denním kroku zaznamenává koncentrace prachových částic PM10. Brno-Kroftova je dopravní lokalita v těsné blízkosti přiléhající komunikace, ulice Kroftovy.

V rámci projektového měření pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší byla původně zvolena lokalita Brno-Koliště, bohužel vzhledem k organizačním problémům se zajištěním pozemku a přípojky elektřiny, což bylo také ovlivněno nouzovým stavem v ČR, byla nakonec vybrána tato alternativní lokalita.

Měření zde probíhá od čtvrtka 14. 5. a bude trvat až do 10. 8. Následně bude provedena další kampaň v topné sezóně se začátkem na přelomu podzimu a zimy tohoto roku.

Rozsah měření je velmi komplexní a jedinečný, v areálu se nyní kromě stacionárního vzorkovače, který zde měří rutinně, nachází pět totožných vzorkovačů, dále jeden nízkoobjemový na vzorkování pro analýzu skenovacím elektronovým mikroskopem a před vchodem ještě kompletně vybavený měřící vozík, který monitoruje řadu znečišťujících látek kontinuálně v 10minutovém kroku. Meteorologické parametry, které je vozík také schopný měřit, vozíkem nesledujeme, jelikož je přímo v areálu ČHMÚ Brno profesionální meteorologická stanice oddělení meteorologie a klimatologie, ze které můžeme použít data.

Přehled některých z monitorovaných látek:

 • suspendované (prachové) částice PM10
 • suspendované (prachové) částice PM2,5
 • suspendované (prachové) částice PM1
 • početní koncentrace částic ve více než 60 velikostních frakcích
 • oxid dusičitý (NO2)
 • oxid dusnatý (NO)
 • oxidy dusíku (NOx)
 • oxid uhelnatý (CO)
 • oxid siřičitý (SO2)
 • přízemní ozon (O3)
 • těžké kovy (např. nikl, kadmium, olovo a arsen)
 • EC/OC (elementární a organický uhlík)
 • částice na polykarbonátovém filtru (pro analýzu skenovacím elektronovým mikroskopem)
 • polycyklické aromatické uhlovodíky (např. benzo[a]pyren) včetně organických markerů znečištění (picen, reten, koronen)
 • další organické markery (levoglukosan, hopany, cholestany)
 • kationty a anionty
 • vzorek pro analýzu XRF

Meteorologické prvky:

 • teplota vzduchu
 • vlhkost vzduchu
 • rychlost větru
 • směr větru
 • množství srážek

Cílem projektu je pomocí rozsáhlého měření a pokročilých metod hodnocení vyhodnotit například podíl jednotlivých zdrojů jako je vytápění, doprava či průmysl v dané lokalitě. Totožné měření je ve shodné období prováděno na dalších dvou místech v České republice – v Hradci Králové a v Olomouci.

Úvodní foto:Řada vzorkovačů před pobočkou ČHMÚ Brno. Foto: Jáchym Brzezina

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ