Měření kvality ovzduší přímo v areálu pobočky ČHMÚ Brno

| autor: Jáchym Brzezina0

Měření kvality ovzduší přímo v areálu pobočky ČHMÚ Brno

V areálu pobočky ČHMÚ Brno se kvalita ovzduší monitoruje již desítky let, v současné době je zde však umístěn pouze vzorkovač, který v denním kroku zaznamenává koncentrace prachových částic PM10. Brno-Kroftova je dopravní lokalita v těsné blízkosti přiléhající komunikace, ulice Kroftovy.

V rámci projektového měření pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší byla původně zvolena lokalita Brno-Koliště, bohužel vzhledem k organizačním problémům se zajištěním pozemku a přípojky elektřiny, což bylo také ovlivněno nouzovým stavem v ČR, byla nakonec vybrána tato alternativní lokalita.

Měření zde probíhá od čtvrtka 14. 5. a bude trvat až do 10. 8. Následně bude provedena další kampaň v topné sezóně se začátkem na přelomu podzimu a zimy tohoto roku.

Rozsah měření je velmi komplexní a jedinečný, v areálu se nyní kromě stacionárního vzorkovače, který zde měří rutinně, nachází pět totožných vzorkovačů, dále jeden nízkoobjemový na vzorkování pro analýzu skenovacím elektronovým mikroskopem a před vchodem ještě kompletně vybavený měřící vozík, který monitoruje řadu znečišťujících látek kontinuálně v 10minutovém kroku. Meteorologické parametry, které je vozík také schopný měřit, vozíkem nesledujeme, jelikož je přímo v areálu ČHMÚ Brno profesionální meteorologická stanice oddělení meteorologie a klimatologie, ze které můžeme použít data.

Přehled některých z monitorovaných látek:

 • suspendované (prachové) částice PM10
 • suspendované (prachové) částice PM2,5
 • suspendované (prachové) částice PM1
 • početní koncentrace částic ve více než 60 velikostních frakcích
 • oxid dusičitý (NO2)
 • oxid dusnatý (NO)
 • oxidy dusíku (NOx)
 • oxid uhelnatý (CO)
 • oxid siřičitý (SO2)
 • přízemní ozon (O3)
 • těžké kovy (např. nikl, kadmium, olovo a arsen)
 • EC/OC (elementární a organický uhlík)
 • částice na polykarbonátovém filtru (pro analýzu skenovacím elektronovým mikroskopem)
 • polycyklické aromatické uhlovodíky (např. benzo[a]pyren) včetně organických markerů znečištění (picen, reten, koronen)
 • další organické markery (levoglukosan, hopany, cholestany)
 • kationty a anionty
 • vzorek pro analýzu XRF

Meteorologické prvky:

 • teplota vzduchu
 • vlhkost vzduchu
 • rychlost větru
 • směr větru
 • množství srážek

Cílem projektu je pomocí rozsáhlého měření a pokročilých metod hodnocení vyhodnotit například podíl jednotlivých zdrojů jako je vytápění, doprava či průmysl v dané lokalitě. Totožné měření je ve shodné období prováděno na dalších dvou místech v České republice – v Hradci Králové a v Olomouci.

Úvodní foto:Řada vzorkovačů před pobočkou ČHMÚ Brno. Foto: Jáchym Brzezina

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.