Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Mapování inovačního ekosystému vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

| zdroj: Jihomoravský kraj0

 Mapování inovačního ekosystému vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

V rámci projektu iWATERMAP z programu Erasmus +, který aktivně řeší problematiku a zlepšení inovační politiky v odvětví vodohospodářských technologií, byla vypracována první verze dílčího výstupu, tzv. Self-Assessmentu. Živý dokument, který bude v průběhu projektu i nadále aktualizován vypracoval za spolupráce Jihomoravského kraje klastr CREA Hydro & Energy, jakožto jeden z projektových partnerů. Dokument vychází z již zpracovaných cestovních map pro dílčí oblasti lidských zdrojů, internacionalizace a rozvoje kritické masy.

V předloženém grafickém zpracování jsou zjednodušeně znázorněny dílčí výstupy mapování inovačního ekosystému v sektoru vodního hospodářství v Jihomoravském kraji, na třech hlavních úrovních – rozvoj kritické masy, lidské zdroje a mezinárodní spolupráce.
Samotný dokument vychází z politického nástroje Strategie rozvoje JMK 2020. V předložené verzi je, prostřednictvím modelu Triple helix, znázorněno propojení v rámci jednotlivých společností, univerzit a státní správy do jednotlivých aktivit projektu iWATERMAP. Rozvoj kritické masy a inovačního ekosystému ve vodním hospodářství je primárně ovlivňováno objemem získaných finančních prostředků, v důsledku čehož, se klastr snaží o aktivnější zapojení do EU programů. V rozvoji lidského kapitálu napomáhá model celoživotního vzdělávání, mapující průběh vzdělávání jednotlivců v sektoru „voda“. Meziregionální spolupráce je zastoupená v self-assessmentu zapojením se do pilotního projektu PoVE WATER, projektu rozvoje odborné excelence, či zastoupením Jihomoravského kraje klastrem CREA v evropské platformě Water Smart Territories.

Více informací o aktivitách klastru je možné nalézt webové stránce http://www.creacz.com .

Více informací o projektu iWATERMAP je dostupných na projektovém webu https://www.interregeurope.eu/iwatermap.

Foto: zdroj Jihomoravský kraj

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ