Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Management vody ve městech

| autor: Hana Tomášková0

Management vody ve městech

Konferenci moderuje Josef Fuksa z Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka. 

O úloze vegetace v klimatu města hovoří Jan Pokorný ze společnosti Enki. „Na rostliny a stromy je třeba pohlížet jako na nejdokonalejší klimatizační zařízení," upozorňuje Pokorný. Města se chovají zpravidla jako tepelné ostrovy. Městské části s dostatkem stromů mohou mít ovšem v letních slunných dnech příznivější klima a nižší teplotu nežli odvodněná zemědělská krajina.  

„Voda je dokonalým médiem přenášejícím sluneční energii v prostoru a čase."

Na rostliny a zejména na stromy je z termodynamického hlediska nutno nahlížet jako na nedostižná klimatizační zařízení, která bezprostředně reagují na příkon slunečního záření a podle jeho intenzity odpařují z miliónů miniaturních ventilů (průduchů) vodní páry a ochlazují tak svoje okolí.

Podporu státu k řešení zmírnění následků sucha představuje Jan Kříž z Ministerstva životního prostředí ČR

„Zhruba rok nám chybí ve srážkách,“ konstatuje Kříž, když objasňuje aktuální situaci v České republice. „Poslední měření na Zemi patří k nejvyšším průměrům a co je znepokojivé, je rychlost, se kterou teplota stoupá. Za posledních 150 let teplota roste velice rychle nahoru. Co bude následovat? Suchá epizoda zatím nekončí.."

Je třeba učinit opatření v krajině a sídlech tak, abychom se s touto situací vyrovnali. Nemůžeme rezignovat ani na CO2. MŽP nabízí komplexní řešení daného problému zahrnující více oblastí. Jednou z nich je legislativa. Vodní zákon vnáší do kompetencí jednotlivých úřadů otázku sucha. Tzv. suchá hlava definuje sucho, zavedl se monitoring, vznikat budou komise pro zvládání sucha apod. Cílem je, aby se zapojili aktéři na úrovni regionů tak, aby sucho mělo co nejmenší následky. V červnu by měl být vodní zákon předložen vládě. Bude řešit jak povodně, tak i sucho. Jednotlivým dotačním programům zaměřeným na boj se suchem se budeme věnovat v samostatném článku.

O mýtech, které o vodárenství a vodě panují, promluvil Filip Wanner ze SOVAK ČR. Jedním z nejčastějších mýtů je, že splachování pitnou vodou je zločin. Wanner mýtus uvádí na pravou míru: „Je třeba vzít v úvahu ekonomickou návratnost na tyto systémy srážkových vod. Tedy zavedení dvojího systému, zavedení nádrží, provozní náklady, takovýto systém může být naopak dražší než splachování pitnou vodou."

Šetřit pitnou vodou má samozřejmě smysl. Je třeba, aby společnosti snižovaly ztráty vody, aby spotřebitelé řešili spotřebu vody nákupem nových spotřebičů a sanity, uváženě napouštěli bazény apod. Dochází k náporu na zdroje vody, celá naše vodovodní sít v České republice byla stavěna na určité kapacity. 

Řešit sucho je třeba v souvislostech, nejen budovat a napojovat skupinové vodovody, ale také využívat je v plném rozsahu a ne pouze jako rezervy na období sucha.

Foto: Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologie

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ