Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Malá vodní elektrárna Podhradí vyrobila 10 gigawatthodin zelené elektrické energie

| zdroj: SmVaK Ostrava0

Malá vodní elektrárna Podhradí vyrobila 10 gigawatthodin zelené elektrické energie

Od uvedení do provozu v roce 2014 ušetřila elektrárna 10 tisíc tun uhlí, které by muselo být k výrobě obdobného množství elektřiny spáleno v klasické elektrárně. Do ovzduší nemuselo být vypuštěno 70 000 000 m3 plynů. Zhruba tři čtvrtiny vyrobené elektrické energie jsou využívány pro samotný provoz úpravny a nespotřebovaná část je dodávána do sítě distributora.

„Malá vodní elektrárna Podhradí je provozována v průběhu roku nepřetržitě. Servisní odstávky se pohybují pouze v řádu několika hodin za rok.  Malá vodní elektrárna Podhradí je úspěšnou investicí a současně ekologickým a rentabilním zdrojem elektrické energie. Jedná se průtokovou turbínu navrženou dle technické koncepce firmy Ossberger,“ říká vedoucí Úpravny vody Podhradí Marek Bereiter.

V roce 2019 vyrobilo sedm malých vodních elektráren v areálech úpraven vody a vodojemů společnosti SmVaK Ostrava 3,98 GWh elektřiny. To představuje 107 % celkové spotřeby příslušných lokalit. Tři malé vodní elektrárny SmVaK Ostrava se nacházejí v areálech úpraven pitné vody (Podhradí, Nová Ves a Vyšní Lhoty), čtyři jsou instalovány u významných vodojemů. Elektrickou energii z bioplynu vyrábí spolu s teplem také jedenáct kogeneračních jednotek v areálech osmi největších čistíren odpadních vod.
„Provoz malých vodních elektráren má ekologický i ekonomický smysl. Energie vyrobená z vody v případě úpraven vody a vodojemů nemá oproti elektrárnám na pevná paliva negativní dopady na životní prostředí, především ovzduší z hlediska vypouštěných emisí. Šetříme také finanční prostředky, protože nemusíme elektřinu nakupovat, ale v některých případech ji naopak do sítě dodáváme k další distribuci,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Že to SmVaK Ostrava myslí s ohledem na životní prostředí vážně, dokládá i fakt, že v roce 2016 společnost přijala normu, jejímž prostřednictvím se rozhodla monitorovat vlastní uhlíkovou stopu s cílem ji postupně snižovat (carbon footprint, ČSN ISO 14064-1).  Společnost také jako teprve druhý vodohospodářský subjekt v České republice implementovala normu ČSN ISO 50001, jejímž prostřednictvím monitoruje nakládání s energiemi s cílem zvýšit efektivitu provozů.

Úpravna vody Podhradí

  • Unikátní technické dílo je příkladem průmyslové technické architektury z dílny architekta Cyrila Kajnara. Dominantou nad vstupní částí je rozsáhlý reliéf národního umělce Vincence Makovského z cyklu Voda v našem životě.
  • Zdrojem surové vody je údolní nádrž Kružberk a výše položená Slezská Harta.
  • Surová vody je transportována 6,7 kilometru dlouhou tlakovou štolou, která byla ražena v náročných geologických podmínkách v letech 1954-1958.
  • Jde o největší úpravnu SmVaK Ostrava s maximální výrobní kapacitou 2 700 litrů za sekundu. Zásobuje významnou část Moravskoslezského, ale také Olomouckého kraje (Přerovsko).
  • Za dobu své existence vyrobila 2,5 miliardy m3 pitné vody. V letech 2015-2016 prošla úpravna významnou modernizací strojního a elektrotechnologického zařízení.

Foto: zdroj SmVaK Ostrava

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK