Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Malá vodní elektrárna Podhradí vyrobila 10 gigawatthodin zelené elektrické energie

| zdroj: SmVaK Ostrava1

Malá vodní elektrárna Podhradí vyrobila 10 gigawatthodin zelené elektrické energie

Od uvedení do provozu v roce 2014 ušetřila elektrárna 10 tisíc tun uhlí, které by muselo být k výrobě obdobného množství elektřiny spáleno v klasické elektrárně. Do ovzduší nemuselo být vypuštěno 70 000 000 m3 plynů. Zhruba tři čtvrtiny vyrobené elektrické energie jsou využívány pro samotný provoz úpravny a nespotřebovaná část je dodávána do sítě distributora.

„Malá vodní elektrárna Podhradí je provozována v průběhu roku nepřetržitě. Servisní odstávky se pohybují pouze v řádu několika hodin za rok.  Malá vodní elektrárna Podhradí je úspěšnou investicí a současně ekologickým a rentabilním zdrojem elektrické energie. Jedná se průtokovou turbínu navrženou dle technické koncepce firmy Ossberger,“ říká vedoucí Úpravny vody Podhradí Marek Bereiter.

V roce 2019 vyrobilo sedm malých vodních elektráren v areálech úpraven vody a vodojemů společnosti SmVaK Ostrava 3,98 GWh elektřiny. To představuje 107 % celkové spotřeby příslušných lokalit. Tři malé vodní elektrárny SmVaK Ostrava se nacházejí v areálech úpraven pitné vody (Podhradí, Nová Ves a Vyšní Lhoty), čtyři jsou instalovány u významných vodojemů. Elektrickou energii z bioplynu vyrábí spolu s teplem také jedenáct kogeneračních jednotek v areálech osmi největších čistíren odpadních vod.
„Provoz malých vodních elektráren má ekologický i ekonomický smysl. Energie vyrobená z vody v případě úpraven vody a vodojemů nemá oproti elektrárnám na pevná paliva negativní dopady na životní prostředí, především ovzduší z hlediska vypouštěných emisí. Šetříme také finanční prostředky, protože nemusíme elektřinu nakupovat, ale v některých případech ji naopak do sítě dodáváme k další distribuci,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Že to SmVaK Ostrava myslí s ohledem na životní prostředí vážně, dokládá i fakt, že v roce 2016 společnost přijala normu, jejímž prostřednictvím se rozhodla monitorovat vlastní uhlíkovou stopu s cílem ji postupně snižovat (carbon footprint, ČSN ISO 14064-1).  Společnost také jako teprve druhý vodohospodářský subjekt v České republice implementovala normu ČSN ISO 50001, jejímž prostřednictvím monitoruje nakládání s energiemi s cílem zvýšit efektivitu provozů.

Úpravna vody Podhradí

  • Unikátní technické dílo je příkladem průmyslové technické architektury z dílny architekta Cyrila Kajnara. Dominantou nad vstupní částí je rozsáhlý reliéf národního umělce Vincence Makovského z cyklu Voda v našem životě.
  • Zdrojem surové vody je údolní nádrž Kružberk a výše položená Slezská Harta.
  • Surová vody je transportována 6,7 kilometru dlouhou tlakovou štolou, která byla ražena v náročných geologických podmínkách v letech 1954-1958.
  • Jde o největší úpravnu SmVaK Ostrava s maximální výrobní kapacitou 2 700 litrů za sekundu. Zásobuje významnou část Moravskoslezského, ale také Olomouckého kraje (Přerovsko).
  • Za dobu své existence vyrobila 2,5 miliardy m3 pitné vody. V letech 2015-2016 prošla úpravna významnou modernizací strojního a elektrotechnologického zařízení.

Foto: zdroj SmVaK Ostrava

Komentáře

  1. Všechno okolo ekologičnosti vodní elektrárny hodnotím kladně. Co současně vnímám jako velmi neekologické je hlučnost. I ze vzdálenosti několika kilometrů je stále slyšet velmi rušivý zvuk (transformátor?) Co na to okolní fauna? Nehledě na to, že kousek se nachází rekreační oblast. Nedokážu si představit jak se při takovém zvuku dá vyspat.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert