Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Libor Preisler řídí Technické služby Turnov již 32 let. Ve svém volnu jezdí s komunálními vozy

| autor: Hana Tomášková0

Libor Preisler0
zdroj: Libor Preisler archiv

Do Technických služeb Turnov nastoupil Libor Preisler v roce 1988, od roku 1991 společnost řídí. Jako jednatel funguje rovněž v Turnovských odpadových službách. V rozhovoru zmiňuje, které změny během své dlouholeté praxe považuje za významné či co mu pomáhá čelit problémům a stresovým situacím.

Co Vás k práci u technických služeb přivedlo?

Do Technických služeb Turnov jsem nastoupil v březnu roku 1988 na pozici vedoucího středisek. Před tím jsem pracoval v Liberci u Českých drah. Vhledem k mému věku – v té době, jsem chtěl objevovat stále nové věci, které mě zajímaly a bavily. K práci mě přivedla touha změnit původní zaměstnání a když jsem se o volném místě dozvěděl, využil jsem nabídky, a po vstupním pohovoru bylo rozhodnuto.

Které milníky během Vaší dlouholeté praxe vnímáte jako klíčové a co přinesly?

Během prožitých let v technických službách byla řada důležitých rozhodnutí a změn, které výrazně měnily celou firmu.

První významná změna přišla v roce 1991, kdy jsem se z vedoucího středisek stal ředitelem společnosti, tehdy rozpočtové organizace. To byla obrovská změna a samozřejmě velká zodpovědnost za chod celé společnosti. K tomu přibylo najednou plno povinností, o kterých jsem před tím neměl ani tušení.

Druhou významnou změnou byla výstavba nového areálu společnosti na zelené louce. Původní areál byl vrácen v restituci, museli jsem začít platit nájem, prostory byly nevyhovující, tak jsme začali přemýšlet co dál. Dovedete si představit, že přesvědčit zastupitele k takové investici nebylo vůbec snadné.

TS Turnov 1995_rijen_TS-1 (2)
  • odhlasovat a schválit celý záměr
  • vytipovat vhodný pozemek
  • zjistit co vše musí nový areál mít, zpracovat projekt, vybrat dodavatele, areál postavit, a hlavně vše uhradit – hradilo město Turnov
TS Turnov1 (2)

Nakonec se nám vše podařilo a v říjnu roku 1996 jsme se přestěhovali do nového areálu, kde sídlíme již skoro 27 let.

Další důležitý milník byl přechod společnosti z rozpočtové organizace na obchodní společnost. Po dlouhých přípravách a jednáních byla koncem roku

1996 založena obchodní společnost Technické služby Turnov, s.r.o. se zahájením činnosti od 1. 1. 1997. I když byla společnost i nadále 100% vlastněna městem, byla to obrovská změna. Nová společnost, v novém zázemí.

Pro mě to byla zajímavá změna, práce mě moc bavila, a tak se vše podařilo zvládnout ke spokojenosti naší, města i občanů. Kdybych tvrdil, že se vše obešlo bez problémů, určitě by mi nikdo nevěřil. Samozřejmě problémy byly, snad se mi zdálo, že spíše přibývají, než ubývají, ale společnými silami jsme společnost posouvali kupředu.

Působíte také v Turnovských odpadových službách, jejichž 100% vlastníkem je město Turnov. Proč byla společnost založena a jak funguje spolupráce TS Turnov a TOS?

Mám tu možnost, že mohu řídit obě společnosti Technické služby Turnov i Turnovské odpadové služby. Je to další významný mezník mého profesního života.

Libor Preisler plošina (2)

Společnost Turnovské odpadové služby byla založena koncem roku 2016 se zahájením činnosti od 1. 1. 2017. Důvodem bylo plnění prací pro město a cizí INHAUSE, kdy společnost vlastněná městem musí vykonávat 80 % prací pro město a 20 % pro ostatní, což jsme nesplňovali.

TS Turnov3 (2)

Řešili jsme různé varianty, jak naplnit literu zákona, nakonec zvítězila varianta dvou společností.

Spolupráce obou společností funguje výborně, je to i tím, že v obou společnostech zastávám funkci jednatele. Vše máme dobře nastavené a dopředu jasné a chceme, aby vše, co si plánujeme nám vycházelo. Samozřejmě začátky přinášely komplikace a problémy, ale kde problémy nejsou?

Co Vám ve Vaší práci pomáhá?

Samozřejmě při práci potřebujete kolem sebe úzký tým kolegů a spolupracovníků, kteří táhnou za jeden provaz a pomáhají plnit naše úkoly.

Při práci velmi oceňuji činnost Sdružení komunálních služeb, kde jsou Technické služby Turnov členem od roku 2013, v současné době zde vykonávám funkci člena rady sdružení. Toto sdružení mi umožňuje získávat poznatky od ostatních kolegů z technických služeb a vyměňovat si vzájemné zkušenosti z našich oborů. Při pořádání našich kongresů se můžeme seznámit s novinkami v oblasti techniky a technologií, které zde prezentují vystavující společnosti.

Jaké vlastnosti a dovednosti musí mít člověk, který stojí v čele technických služeb již od roku 1991, tedy úctyhodných 32 let? Co Vám pomáhá čelit problémům a stresovým situacím?

Při své práci za tu dlouhou pracovní kariéru bylo opravdu hodně problémů a stresových období. V obou společnostech zaměstnáváme zhruba 60 lidí, takže o napětí není nouze. Je potřeba snažit se řešit problémy s chladnou hlavou, i když někdy se to úplně nepodaří. Myslím si, že velmi důležitá dovednost je umět jednat s lidmi a naslouchat jejich potřebám, problémům a připomínkám, i když se vám leckdy nelíbí. Umět je vyhodnotit a třeba si z nich vzít i ponaučení. Určitě to nejsou jenom naši zaměstnanci, ale i veřejnost. Pokud pracujete venku po celém městě, jsme neustále na očích občanů, kteří nás sledují a práci hodnotí.

Libor Preisler_35_let (9)-1

Dobře vykonaná práce je samozřejmostí. Pokud uděláme chybu, hned o ní víme a dostaneme to patřičně najevo. Ale to práce s lidmi a pro lidi přináší.

Libor Preisler zima

Za celé pracovní období se snažím podrobně seznámit s jednotlivými činnostmi obou společností, které vykonáváme, abych si dovedl představit jejich náročnost, problematiku a obtížnost. Potom mohu lépe ohodnotit své podřízené a jsem v obraze, jak jejich činnost funguje a v případě problémů, proč to nejde.

Mým velkým koníčkem již od dětství jsou auta a vše, co jede na benzín nebo naftu.

Proto si také s oblibou jdu ve volném čase vyzkoušet práci se zametacím vozem, sypačem nebo radlicí na zimní údržbu. To mě opravdu baví, je to velký koníček, a hlavně mi to přináší rozhled, co musí nebo mohou moji podřízení udělat a zvládnout.

TS Turnov2

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon