Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Liberecký kraj bojuje proti suchu, dá 6 milionů na projekty, poradenství a konference

| autor: Liberecký kraj0

Liberecký kraj bojuje proti suchu, dá 6 milionů na projekty, poradenství a konference

Liberecký kraj na svém území podpoří přírodě blízká opatření, která pomohou zajistit dostatek podzemní i povrchové vody pro život v krajině a urbanizovaných územích. Jedná se například o vybudování či obnovu tůní, malých vodních nádrží, revitalizace drobných vodních toků, přerušení meliorací či výsadbu remízků.

Podpoříme i takzvaná zeleno-modrá opatření v obcích a městech, tak aby dešťová voda neutíkala rychle kanalizací, ale vsákla se do půdy a zajistila tak dostatek vláhy pro městskou zeleň a tím příjemné klima i v letních měsících.Jelikož množství dešťových srážek neovlivníme, tak je třeba se zaměřit na to, abychom zvýšili schopnost zdejší krajiny zadržovat vodu,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.

Dotaci kraj poskytne až do 70 % způsobilých výdajů projektu. Peníze mohou žadatelé využít i na kofinancování větších projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí, Národního programu Životní prostředí či dalších dotačních zdrojů.

Příjem žádostí probíhá od 1. dubna do 31. července 2019. Návrhy projektů mohou zájemci konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu. Podrobnější poradenství, včetně terénního šetření či projektové přípravy, poskytuje v této oblasti pro kraj Agentura regionálního rozvoje, která sídlí v Evropském domě u krajského úřadu. Minimálně prvním třiceti žadatelům bude poskytnuto 5 hodin poradenství zdarma. „Podle předběžných informací ze strany místních obcí se již řada projektů k zadržení vody v krajině připravuje a kraj je podpoří,“doplnil Jiří Löffelmann.

Informační podporu žadatelům přinese i konference, která se koná v úterý 7. května v budově krajského úřadu. Na otázku, jak zadržet vodu v krajině, odpoví například uznávaný oborník na přírodě blízké revitalizace vodních toků Ing. Tomáš Just a krajinářský architekt doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD. představí unikátní projekt revitalizace lužní krajiny v Oboře Obelisk.

Bližší informace k novému dotačnímu programu 8. 6 Podpora retence vody v krajině jsou k dispozici na dotačním webu kraje www.dotace.kraj-lbc.cz

Program konference s on-line registrací naleznete na www.vodavkraji.com

Foto: Liberecký kraj

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo