Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Lepší ochranu obcí před povodněmi zajistí dotace od Karlovarského kraje

| zdroj: Karlovarský kraj0

floods
zdroj: publicdomainpictures.net

Necelých 700 tisíc korun bude rozděleno z dotačního programu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi. Rada Karlovarského kraje schválila podporu 8 žadatelům. Prostředky putují mezi obce Třebeň, Tuřany, Libavské Údolí, Dolní Žandov, města Nejdek, Krásné Údolí, Nová Role a Svazek obcí Bystřice.

„Prostřednictvím tohoto dotačního titulu přispíváme na ochranu území, která jsou ohrožena povodněmi. Peníze jdou konkrétně na zpracování povodňových plánů a na jejich aktualizaci. Dále pak přispíváme na zpracování analýz území, kde hrozí extrémní přívalové srážky, a identifikaci návazných opatření. Z rozpočtu Karlovarského kraje bylo pro tento rok na tyto účely vyčleněno celkem 1,5 milionu korun s tím, že nyní jsme podpořili první část žádostí, a to částkou 675 807 korun,“ uvedl náměstek hejtmana Karel Jakobec, který má na starosti oblast životního prostředí.

Cílem vypisovaného dotačního programu je ochránit majetek sloužící k veřejnému zájmu, majetek zajišťující základní funkce obcí, jako jsou například školy, zdravotní střediska, obecní úřady, technická infrastruktura, a objekty určené k trvalému bydlení. O finanční prostředky mohou žádat nejenom obce, ale také fyzické osoby a právnické osoby s výjimkou organizačních složek státu nebo státních podniků.

Na jeden projekt je možné získat dotaci ve výši až 250 tisíc korun. Oproti jiným dotačním titulům zde platí, že žadatel může požádat o příspěvek na více projektů najednou. Celková výše podpory ovšem nesmí překročit stanovených 250 tisíc korun.  Podrobné informace k dotačnímu titulu jsou k dispozici na webu Karlovarského kraje v záložce „Dotace“.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert