Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kvalitu ovzduší v regionu řeší i česko-polský projekt

| autor: Moravskoslezský kraj0

Kvalitu ovzduší v regionu řeší i česko-polský projekt

V těchto dnech (22. – 23. 5.) řešili experti z obou zemí problematiku ochrany ovzduší, zaměřenou na přeshraniční spolupráci. Kromě lokálních topenišť, dopravy a průmyslu z Moravskoslezského kraje mají významný vliv i zdroje znečištění ovzduší ze sousedního Polska.

Projekt i-AIR REGION odstartoval na jaře minulého roku a experti na životní prostředí, z vědecko-výzkumných institucí a ze státní správy i samosprávy z Česka i Polska se sešli 22. a 23. května v Ostravě na konferenci OVZDUŠÍ bez HRANIC - POWIETRZE bez GRANIC, aby pokračovali ve spolupráci na projektu, který chce pomoci zlepšit ovzduší v příhraničních regionech.

„Velmi si cením možnosti komunikovat s polskými odborníky na životní prostředí.  Na obou stranách hranice mají naše regiony stejné problémy se znečištěním ovzduší, proto se spolupráce logicky nabízí. Polsko má jiný systém vykazování emisí, snažíme se proto informace sjednotit a najít postupy, jak situaci řešit,“ uvedla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová s tím, že projekt i-AIR REGION také přináší možnost předávat si zkušenosti i opatření v oblasti ochrany ovzduší, která v Moravskoslezském kraji, nebo naopak Slezském vojvodství účinně fungují.

Velkou pozornost věnovali experti z Česka i Polska lokálním topeništím. „Po konci třetího kola kotlíkových dotací bude v našem regionu vyměněno skoro 23 tisíc starých kotlů. Podle odhadů by u nás výměnami mělo projít kotlů celkem 50 tisíc, ve Slezském vojvodství je to několikanásobek, zhruba 680 tisíc nevyhovujících kotlů. Harmonogram pro výměnu kotlů stanovilo ve Slezském vojvodství v dubnu 2017 antismogové usnesení. Jeho první pozitivní efekt bychom mohli zaznamenat za dva až tři roky, kdy zmizí ty nejstarší tepelné zdroje, dokončení výměn je plánováno až na rok 2027,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová a dodala, že by doporučila, aby se sousední region inspiroval našimi kotlíkovými dotacemi. „Systém výměn kotlů je v Polsku velmi složitý a tamní lidé se v něm neumí zorientovat. V Česku je systém dotací jednodušší a lidé mohou navíc nově využít bezúročné půjčky od Státního fondu životního prostředí. To je jedna z věcí, kterou bychom mohli sousední region inspirovat,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová. 

Ve Slezském vojvodství však mnohem účinněji funguje kontrola toho, čím lidé v domácnostech topí. V české republice se mohou v domech kontrolovat kotel i palivo až po opakovaném důvodném podezření a na základě písemného upozornění. Před rokem 2017 probíhaly kontroly jen na základě barvy kouře. V Polsku kontroluje lokální topeniště městská policie bez předchozího varování a ohlášení. V Katovicích dokonce lokální topeniště monitorují pomocí dronů, které analyzují kouř z komínů rodinných domů.

„Naše legislativa kontroly dronem neumožňuje, nicméně věřím, že se právě tato okolnost podaří změnit. Už teď se možnostmi využití dronů při monitoringu znečištění ovzduší intenzivně zabýváme a polští sousedé nám poskytují cenné rady a zkušenosti. Pokud by se kontroly dronem u nás zavedly, vznikla by jednotná metodika pro využití dronu na obou stranách hranice,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová s tím, že pokud se měření pomocí dronů ukáže jako smysluplné, mohl by právě projekt i-AIR REGION rozpoutat diskuzi o změně legislativy v České republice.

Česko – polský projekt i- AIR REGION, který bude probíhat až do konce roku 2020, je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Partnery projektu jsou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský kraj, Slezské vojvodství, Institut chemického zpracování uhlí, VŠB-TU Ostrava, Sdružení rozvoje a regionální spolupráce Olza a Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska.

Foto: MSK

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ