Reklama

20. 4. 2019  |  Aktuality  |  Autor: Středočeský kraj

Krajští radní doporučují zastupitelům podpořit 29 projektů osvětové, vzdělávací a výchovné činnosti v oblasti životního prostředí

Celkem sedm milionů korun bylo z krajského rozpočtu pro letošní rok alokováno do dotačního Programu 2019 na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. „Žádosti mohli zájemci podávat od 5. ledna letošního roku do 1. března, a sešlo se jich celkem 86. Poskytnutí finanční podpory doporučujeme jako Rada kraje devětadvaceti z nich,“ informuje statutární náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), v jehož gesci je oblast životního prostředí a zemědělství.

Jak dále náměstek M. Petera uvedl, všechny žádosti byly řádně zkontrolovány pracovníky Odboru životního prostředí a zemědělství a ty, které splnily pravidla vypsaného programu, byly předány hodnotící komisi. Vyřazeno bylo osm žádostí, a kvůli nedostatku peněžních prostředků v programu bylo neuspokojeno 49 žádostí. Pořadí žadatelů přitom bylo stanoveno podle průměrného bodového hodnocení od nejvyššího k nejnižšímu. Nyní musí radou přidělené finanční dotace na schválených 29 záměrů odsouhlasit také zastupitelé kraje na svém jednání 29. dubna 2019.

Seznam navržených záměrů k podpoře zastupitelstva kraje:

 

Název žadatele

Projekt

Ekologické centrum Orlov o.p.s.

Mokřady a vlhké louky středních Čech a jejich úloha v krajině 2.etapa

Agentura Koniklec, o.p.s.

Tradiční neformální EVVO ve středočeském Barrandienu

Ekologické centrum Orlov o.p.s.

Brdy geologický a paleontologický poklad Čech 2.etapa

ZO ČSOP Vlašim

Podpora akcí EVVO v ČSOP Vlašim v roce 2019/2020

Muzeum Říčany, příspěvková organizace

Osvětové EVVO akce pro veřejnost v Muzeu Říčany

MŠ Vandrovka s.r.o.

PTAČÍ OÁZA - učebna environmentálnívýchovy pod širým nebem

Nadace dřevo pro život

Do lesa s lesníkem ve Středočeském kraji 201 -2020

MŠ Průhonice, příspěvková organizace

Zahradní pastva

Včelí stráž, z.s.

Brouček, Motýl, Čmelák, Včela - Přírodu nám dělá

HERPETA- Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů, z.s.

Příběhy z přírody

Ekocentrum Koniklec

Úprava a vybavení zahrady u terénní základny v Dolní Vidimi nejen pro výuku

NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s.

Přírodovědná soutěž pro ZŠ a SŠ

Galerie EfEf s.r.o.

Spirála zelené krásy středních Čech

Muzeum Říčany, příspěvková organizace

Proměny krajiny: Je to ve vašich rukou

ZO ČSOP Polabí

EVVO v Ekocentru Huslík v roce 2019/2020

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Mezinárodní dlouhodobé programy EVVO pro školy ve SK ve školním roce 2019/2020

Ekocentrum Koniklec

Reedice vzdělávacích her a informačního letáku a vzdělávací, informační a poradenské akce o adaptaci sídel na změnu klimatu pro mládež a dospělou veřejnost ve SK

Felbiánek, z.s.

Metodika "Zelená Sedma"

Český antarktický nadační fond

Ohrožená Antarktida - cyklus přednášek pro školy a veřejnost

NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s.

Projektová příprava projektu revitalizace nivy Týneckého potoka

Via Michaelica Kristi o.p.s.

Sad pro děti - jako zelená školní učebna

ČRS, z.s., Středočeský územní svaz

Ve vodě nežijí jen vodníci

Region Pošembeří o.p.s.

"Nejen čisté Pošembeří má smysl!"

NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s.

Přírodovědný letní příměstský tábor

Jiřina Kelymanová, OSVČ

Přírodní zahrada Satureja jako místo osvěty EVVO

JEDEN STROM, z.ú.

Celoroční program EVVO v Komunitní škole Jednoho stromu

NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s.

Osvěta včelařské veřejnosti

Botanica Nova, z.s.

Časopis Nová Botanika - nová platforma pro environmentální vzdělávání o rostlinách a houbách

Via Michaelica Kristi o.p.s.

Kořenovka 

 

Ilustrační foto redakce

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI