Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kraj zadává zpracování studie proveditelnosti protipovodňových opatření

| zdroj: Liberecký kraj0

aktuality.jpg
zdroj: Liberecký kraj

Do další etapy vstoupila příprava protipovodňových opatření na Lužické Nise v oblasti Liberecka a Hrádecka, která plánuje Liberecký kraj spolu s Povodím Labe a obcemi, které v blízkosti jejího toku leží. Kraj si nechá zpracovat studii proveditelnosti.

„V červnu jsme schválili návrh Memoranda o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě protipovodňových opatření na Lužické Nise, které bude uzavřeno s Povodím Labe i šesti obcemi a městy, kterými řeka protéká. Zpracování studie proveditelnosti z tohoto memoranda vyplývá Zastupitelstvo v Hrádku nad Nisou memorandum projednalo souhlasně, Liberec, Bílý Kostel nad Nisou, Chrastava a Kryštofovo Údolí doposud ne. Chotyně účast na společném postupu při přípravě protipovodňových opatření neodsouhlasila,“ informoval hejtman Martin Půta.

Na studii proveditelnosti kraj vyčlení prostředky ze svého rozpočtu. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota činí 778 tisíc korun bez DPH. Na financování by se podle memoranda měl kraj a obce podílet rovným dílem – padesáti procenty. Studii zpracuje pražská firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s..

„Tato společnost se řešení protipovodňové ochrany v povodí Lužické Nisy věnuje průběžně již od roku 2010 a disponuje proto podklady, které jsou pro studii proveditelnosti zásadní,“ prohlásil Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství. „Využít jejích znalostí je pro Liberecký kraj výhodné nejen ekonomicky, ale zejména z pohledu know-how.“

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba již zpracovávala koncepci povodňové ochrany v jednotlivých obcích na Nise, a to včetně jejich ekonomické efektivity. Zároveň má k dispozici matematický hydrodynamický model, který pro tok Lužické Nisy vytvořila.

Koordinátorem předprojektové přípravy celého komplexu protipovodňových opatření, který zahrnuje i vodní dílo  v Andělské Hoře v podobě suché nádrže,  je  Liberecký kraj. Ten kromě studie proveditelnosti zajistí i dokumentaci k územnímu rozhodnutí a posouzení vlivů na životní prostředí. Státní podnik Povodí Labe se postará o koordinaci zpracování celkového posouzení vlivu navrhovaných opatření na odtokové poměry v hraničním profilu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT