Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kraj Vysočina patří v třídění papíru, plastu, skla a nápojových kartonů mezi nejlepší

| autor: Kraj Vysočina0

Kraj Vysočina patří v třídění papíru, plastu, skla a nápojových kartonů mezi nejlepší

„Šestnáctým rokem společně podporuje Kraj Vysočina a Autorizovaná obalová společnost 
EKO-KOM, a.s. oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Aktivity jsou od začátku zaměřeny na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu,“ informuje o hlavních cílech spolupráce krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. „V loňském roce vytřídil každý obyvatel Kraje Vysočina 21,5 kilogramu vytříděného papíru, 17,5 kilogramu plastů, 14,5 kilogramů skla a 0,4 kilogramu nápojových kartonů. To je tedy téměř 54 kilogramů vytříděného odpadu, což je o 5 kilogramů více, než je průměr ČR. Kraj Vysočina tak obhájil v pomyslném hodnocení krajů loňské stříbro,“ popsal srovnání Josef Mojžíš ze společnosti EKO-KOM, a.s.

„Tyto výsledky jsou velmi pozitivní a je patrné, že třídění odpadů není na Vysočině lidem lhostejné. Ve srovnání s rokem 2017 se množství vytříděných odpadů zvýšilo o 2 kg. Zlepšují se také dlouhodobé výsledky třídění. Vždyť v roce 2007 činilo množství vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů 32,5 kilogramů na osobu za rok. Ve srovnání s rokem 2018 se tak průměrná roční výtěžnost zvýšila o více než 21 kilogramů. V Kraji Vysočina slouží lidem k třídění odpadů 26 591 barevných kontejnerů i menších nádob, které mají lidé přímo u svých domů. Výsledkem je nejhustší sběrná kontejnerová síť v rámci všech krajů ČR. Jedno průměrné, veřejně přístupné, kontejnerové hnízdo slouží v současnosti pro 82 obyvatel“ dodává Josef Mojžíš.

Ve školách a obecních prostorech přibylo v loňském roce 1 246 kusů kartonových boxů na tříděný odpad. Do domácností pak bylo dodáno 6 042 sad tašek na třídění papíru, plastů a skla a do obcí bylo zapůjčeno dalších 237 sběrových nádob. Zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů přispívá k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 i legislativy v oblasti maximalizace třídění komunálních odpadů a omezování skládkování.

Další aktivity projektu spolupráce kraje se společností EKO-KOM v roce 2019

Především pro nové starosty menších obcí jsme vydali informační brožuru „Odpadové hospodářství v obci“ a zrealizovali vzdělávací semináře. V dubnu si bylo možné prohlédnout na krajském úřadu novou putovní výstavu s názvem „Od pravěku po raketu“, která představila historii vývoje obalů a netradiční příklady předcházení vzniku odpadů. Nyní je půjčena do Třebíče a poté se přesune do Hrotovic. Pro zástupce obcí s pověřeným úřadem připravujeme odbornou exkurzi a na podzim tradiční odpadářskou konferenci. Pokračuje soutěž obcí „My třídíme nejlépe 2019“. Příklady dobré praxe v odpadovém hospodářství v obcích našeho kraje představí dvouletý nástěnný kalendář, který obdrží starostové na říjnovém setkání s radou kraje.

V roce 2019 na aktivity v projektu spolupráce vynaloží společnost EKO-KOM, a.s. částku téměř 3,15 mil. Kč a Kraj Vysočina 900 tis. Kč. Zároveň Kraj Vysočina v letošním roce z grantového podprogramu Odpady spolufinancuje 31 projektů obcí a technických služeb na vybudování zpevněných ploch pod kontejnery, opravy stávající sběrné sítě, využití recyklovaných materiálů a pořízení sběrných nádob za 2 mil. Kč.

Má to smysl. Třiďte odpad!

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema