Reklama

13. 6. 2019  |  Aktuality  |  Autor: Liberecký kraj

Kraj vydává další dokument, kterým garantuje zlepšení zdraví obyvatel

Od roku 2002 se kraj systematicky zasazuje o podporu zdraví obyvatel. To deklaruje v politicko-strategickém dokumentu s názvem Zdravotní politika Libereckého kraje-dlouhodobý program zlepšování zdraví obyvatel Libereckého kraje.

Krajští radnív květnu odsouhlasili jeho aktuální znění. Dokument na období 2019 a 2020 má za cíl stabilizovat systém prevence nemocí a nalézat řešení vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva v Libereckém kraji.

„Dokument je dlouhodobým programem, kterým dáváme najevo, že zdraví obyvatel v kraji je pro nás jedna ze základních podmínek pro to, aby náš region prosperoval a lidé byli spokojení. Materiál navrhuje nejen aktivity, které by měly do budoucna zlepšit situaci v problematických oblastech zdravotnictví, ale věnuje se i tematice zdravého životního stylu, prevenci duševních nemocí či závislostem na návykových látkách. Jsem rád, že se na tvorbě akčního plánu podílejí i významní odborníci a není to jen text povrchního charakteru,“ uvedl MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví.

Zdravotní politika na následující období řeší i další důležitá témata, jako je například význam očkování, prevence úrazů, aktivní příprava na stáří, orální zdraví apod. Veškeré aktivity se opírají o validní statistické údaje. 

V rámci zdravotní politiky aktivně pracuje třiadvacetičlenná pracovní skupina, gestory jednotlivých cílů jsou pak odborníci Krajské nemocnice Liberec,  Krajské hygienické stanice, lékaři z terénu  či odborníci Krajského úřadu Libereckého kraje. Předpokladem do budoucna je aktualizace Akčních plánů dle připraveného Strategického rámce Zdraví 2030, který udává směr rozvoje péče o zdraví občanů ČR v příštím desetiletí a navazuje na dříve formulované strategické materiály, jako jsou Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí „Zdraví 2020“ a příslušné akční plány, Národní strategie elektronického zdravotnictví a Strategie reformy psychiatrické péče.

Liberecký kraj za podporu zdraví a kvality života obdržel v minulosti i významná ocenění od Národní sítě Zdravých měst ČR
(v r. 2011 a 2017), za několikaleté úsilí při zlepšování zdravotního stavu a za výsledky v postupu k udržitelnému rozvoji, kvalitě života
a podpoře zdraví.

Kraj tak stojí po boku organizací, které významně podporují kvalitu zdraví obyvatel.

Dokument k dispozici na:

https://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/zdravi-prevence-zdravotni-politika-libereckeho-kraje/zdravotni-politika-lk

 

 

 

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI