Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kraj vybral zpracovatele územní studie pro Krušné hory

| zdroj: Karlovarský kraj0

Kraj vybral zpracovatele územní studie pro Krušné hory
„Krušné hory jsou specifickým územím, ve kterém se koncentruje řada významných zimních i letních druhů sportů a rekreačních aktivit, nachází se zde množství přírodních, kulturních a montánních památek. Část území byla loni zapsána na Seznam UNESCO. To vede ke zvyšujícímu se zájmu o Krušné hory a k rostoucímu počtu domácích i zahraničních turistů. Pořád ale musíme vnímat, že pro rozvoj cestovního ruchu je třeba mít připravenou dopravní infrastrukturu včetně parkovacích míst, informační systémy, ubytovací a stravovací kapacity. Navíc je nutné to vše sladit s potřebami občanů v krušnohorských obcích,“ uvedl krajský radní Josef Janů.
Území, které bude studie řešit, zahrnuje 39 obcí. V době konzultací zadání územní studie však kraj oslovil na sedm desítek subjektů, jejichž připomínky byly do zadání zapracovány, případně se s nimi dál bude pracovat. „V analytické části územní studie bude provedena analýza dostupných dokumentací a podkladů, prověří se aktuální stav dopravy či páteřních turistických tras z hlediska jejich funkčnosti. V návrhové části pak zpracovatel definuje potřeby a stanoví zásady pro rozvoj a regulaci cestovního ruchu při zachování jedinečnosti území Krušných hor. Navrhnout může například nové prvky dopravní infrastruktury, úpravy ve vymezení turistických tras či nasměrování turistů od nejvytíženějších středisek směrem k ostatním oblastem Krušných hor,“ popsala Jana Kaválková z odboru regionálního rozvoje.
V rámci pořizování územní studie proběhne také veřejná konzultace návrhu s odborným výkladem zpracovatele. Do řešení chce kraj zapojit starosty horských obcí i další významné aktéry v území. Studie bude dokončena na jaře 2021.
Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ