Kraj pořádá seminář Dotační příležitosti pro obce na rok 2021

| zdroj: Kraj Vysočina0

dotace1.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Kraj Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Centrem pro regionální rozvoj ČR připravuje již tradiční seminář, který se zaměří na aktuální možnosti financování rozvojových projektů zejména měst a obcí.

Seminář se koná pod záštitou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina a je určen zástupcům obcí, od nejmenších až po statutární město Jihlavu, dále pak mikroregionů a místních akčních skupin na Vysočině. S ohledem na stávající epidemiologickou situaci proběhne letošní ročník semináře on-line formou. „Na virtuální setkání se starosty i dalšími regionálními partnery se těším již příští čtvrtek 3. prosince od 13 hodin,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje.

„Smyslem semináře je přiblížit starostům a dalším významným regionálním partnerům, v jakých programech a výzvách budou moci v příštím roce čerpat prostředky na své rozvojové potřeby,“ dodala náměstkyně Hana Hajnová. Na konferenci přijala pozvání zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která seznámí starosty s připravovanými národními dotačními programy na rok 2021, s důrazem na program Podpora rozvoje regionů 2021, kde jsou pro obce připraveny 3 mld. Kč na financování projektů ke zlepšení kvality života a atraktivity obecního prostoru. Téměř 2,5 mld. Kč jsou zde určeny pro projekty nejmenších obcí do 3 000 obyvatel, v oblastech jako jsou obnova místních komunikací, sportovní infrastruktury, rekonstrukce budov, místa aktivního a pasivního odpočinku či podpora dostupnosti služeb. Na podporu z národních dotací dosáhnou také středně velké obce do 10 000 obyvatel, jež budou moci využít 420 mil. Kč na obnovu místních komunikací nebo sportovní infrastruktury. Pro obce s více než 10 000 obyvateli je pak určeno 151 mil. Kč na obnovu místních komunikací. Vedle toho ministerstvo na rok 2021 počítá např. i s podporou revitalizace území, se zaměřením na demolice budov  v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučených lokalit, či podporou odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou či budovách městských a obecních úřadů.

V rámci programu semináře zazní rovněž aktuální informace k čerpání v rámci tzv. kotlíkových dotací a k možnostem podpory z Integrovaného regionálního operačního programu v období 2021–2027.

Podrobnosti k připravovanému semináři jsou připojeny v příloze. Zájemci o účast mohou kontaktovat Lenku Matouškovou (e-mailMatouskova.L@kr-vysocina.cz, tel. 724 650 278), od které následně včas obdrží odkaz pro přihlášení do on-line prostředí a další nezbytné organizační pokyny.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.