Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kraj pomáhá kuňce ohnivé. Žába nyní osidluje nové tůně

| autor: Liberecký kraj0

Kraj pomáhá kuňce ohnivé. Žába nyní osidluje nové tůně

Vybudování tůní bylo součástí komplexního projektu k podpoře populací kuňky ohnivé v přírodní památce Cihelenské rybníky a přírodní památce Manušické rybníky, které byly vyhlášeny k ochraně tohoto druhu. Projekt zahrnoval i kácení náletových stromů
a keřů a kosení rákosí a podmáčených ploch v bezprostředním okolí rybníků a nových tůní.

Kácení mnoha desítek stromů a keřů bylo dokončeno letos v březnu, těsně před začátkem období rozmnožování obojživelníků,
na něž projekt zejména cílí.  V tomto roce na ně tak čekají zcela jiné podmínky, než tomu bylo doposud.

Obojživelníci si teď mohou vybrat z daleko pestřejší palety vodních ploch o různé rozloze, hloubce, míře oslunění, a tedy i teplotě vody. K rybníkům, z nichž obzvlášť Cihelenské jsou v naprosto žalostném stavu a z původně čtyř jsou alespoň částečně takzvaně na vodě už jen dva, přibylo vloni na podzim na čtyři desítky nových vodních ploch,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pověřený řízením rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova:

Kácení dřevin bylo ukončeno v polovině března a už na začátku dubna byli v tůních zastiženi nejen samci kuňky ohnivé, jak svým typickým melancholickým hlasovým projevem lákají samičky, ale i další druhy obojživelníků: blatnice skvrnitá, ropucha obecná, skokan štíhlý i hnědý a v neposlední řadě i evropsky chráněný čolek velký.

Projekt Libereckého kraje bude letos v létě pokračovat znovu kosením ploch kolem tůní a výřezem mladých výhonků po pokácených dřevinách. Jeho součástí bude v letošním i příštím roce sledování vývoje populace kuňky ohnivé. Ale již nyní vypadají lokality z pohledu výskytu obojživelníků, a snad i dalších rostlinných a živočišných druhů, slibně.

Překvapením bylo setkání s nádherným a ve starověkém Egyptě dokonce posvátným ptačím druhem, husicí egyptskou. Mezi tůněmi si v dubnu vykračoval pár tohoto běžného afrického druhu, který v Česku v posledních 10 letech i hnízdí.

Pokud si však pár hledal místo k zahnízdění, je to dobrá zpráva pro milovníky krásy a exotiky, nikoli pro ornitology, jedná se totiž
o velice teritoriální a „nesnášenlivý“ nepůvodní druh, který je dokonce evropskou legislativou považován za invazní.

Kuňky nejsou v Libereckém kraji plošně rozšířeny, jako např. ropuchy obecné nebo skokani hnědí. Žijí jen na několika místech v Českém ráji, v tůních v nivě Ploučnice a Šporky a právě na rybničních soustavách na Českolipsku. Jsou totiž dost náročné
na podobu vodních ploch, které jsou „ochotné“ osídlit.

Jsou to výhradně mělké a zarostlé stojaté vody, které musí být také dobře osluněné. To však v současné době splňuje málokterý rybník, a tak jsou pro kuňky významným stanovištěm i tůně. Ty zajistí příznivé prostředí pro kuňky, i když jim podmínky v rybnících nebudou nakloněny (vypuštění, přerybnění, zastínění a podobně).

Celkové výdaje tohoto projektu jsou 2.523.000 korun. „Libereckému kraji se podařilo uspět v Operačním programu Životní prostředí,
a proto bude na projekt poskytnuta dotace ve výši 2.410.000 korun
, Liberecký kraj tak uhradí pouze neuznatelné náklady projektu ve výši 113.000 korun,“ sdělila Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Práce na úpravách zmíněných oblastí ještě definitivně neskončily, úplné dokončení projektu je naplánováno na konec roku 2020. „V současné době připravujeme podobný projekt na Stružnických rybnících a v nivě Ploučnice za Českou Lípou,“ prozradila Radka Loučková Kotasová.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ