Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kontrola pitné vody ze studny není povinná, přesto je lepší ji nezanedbávat

| autor: Hana Tomášková0

Kontrola pitné vody ze studny není povinná, přesto je lepší ji nezanedbávat

Proč kontrolovat vodu, když to není povinné?

Změnu kvality vody často nepostřehnete. Voda nemusí zapáchat, změnit barvu či chuť, a přesto může představovat zdravotní riziko.

To, zda vaše pitná voda splňuje požadavky kvality a nezávadnosti, zjistí pouze laboratorní rozbor. Vodohospodáři doporučují nechat si zkontrolovat kvalitu vody minimálně jednou ročně.

Kdo pije vodu ze studny?

V České republice je přibližně 90 % lidí zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Zbývajících 10 % obyvatel je závislých na vodě z veřejných nebo domovních studní. Další zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze studní na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené.

Co má vliv na kvalitu vody ve studni?

Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody vody
Okolní prostředí – možná kontaminace například ze zemědělské nebo průmyslové činnosti
Geologické podloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa a dalších kovů

Bezpečnostní opatření kontrolám vody nebrání

Řada lidí v letošním roce odložila každoroční analýzu vody, kterou ze studny pijí, v souvislosti s omezujícími opatřeními, která přinesla epidemie nového typu koronaviru. Není třeba se obávat. Pracovníci, kteří zajišťují odběr vzorků, jsou proškoleni a dodržují zpřísněná bezpečnostní opatření.

„Letošní rok je specifický. Je logické, že v době, kdy se společenská a mediální diskuze koncentrovala na téma nového typu koronaviru, lidé odsunuli na vedlejší kolej to, co jim v daném době nepřišlo zásadní. A tím mohla být třeba právě analýza vody ve studni, kterou používají pro pití doma, nebo na svých chatách a chalupách. Stejně jako my jsme z preventivních důvodů zpřísňovali pravidla pro vykonávání jednotlivých činností, řada lidí mohla mít obavy vozit k nám vzorky vody ze studní, nebo pouštět k sobě domů někoho mimo vlastní rodinu. Tuto obavu chápeme, ale jsme přesvědčeni, že také v této oblasti by se naše společnost měla s dodržením všech přísných zdravotních a hygienických pravidel vracet k normálnímu fungování. I proto jsme pro zájemce připravili pro červen výhodnou nabídku, jak si nechat zkontrolovat kvalitu vody ve své studni,“ říká Radek Kaňok, ředitel společnosti VodoTech.

Většina analyzovaných vzorků překročila limity

„Je velmi důležité nechat si ověřit kvalitu vody v akreditované laboratoři, aby majitelé studní měli informaci o vhodnosti používané vody a případně mohli provést opatření vedoucí ke zlepšení její kvality,“ uvádí tiskový mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s., Tomáš Mrázek. 

V loňském roce provedla laboratoř PVK na pět set rozborů vzorků vod ze soukromých studní a provedené rozbory vody ukázaly, že 85 % analyzovaných vzorků vod z těchto studní neodpovídá alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody. Nejčastěji byly nevyhovující mikrobiologické ukazatele. Často byl překročen limit u dusičnanů (limit 50 mg/l) a v některých případech také limit pro zákal nebo železo.


Voda pro veřejnou potřebu

Provozovatelé vodovodů a další osoby dodávající vodu pro veřejnou potřebu musí od 18. 5. opět odebírat vzorky

Upozornění proprovozovatele vodovodů a další osoby dodávající vodu pro veřejnou potřebu (osoby uvedené v § 3, odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

Ministerstvo zdravotnictví ČR ruší platnost Doporučení pro provozovatele vodovodů a další osoby dodávající vodu pro veřejnou potřebu (osoby uvedené v § 3, odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ve věci odběru vzorků pitné vody a prevence nákazy koronavirem vydaného dne 17. 3. 2020 pod č.j. MZDR 12078/2020-1/OVZ. 

Od 18. 5. 2020 je opět nutné trvat na odběrech vzorků na kohoutku a na náhodném výběru vzorkovacích míst v souladu s platnými právními předpisy. Předpokládá se, že vzorkaři při provádění odběrů pitných vod budou dodržovat aktuální obecně platné požadavky na nošení roušek, používání desinfekce a dodržování dostatečných odstupů pro svojí ochranu a ochranu svého okolí před možným přenosem koronaviru.

Zdroj: SmVaK, PVK, MZČR

Foto: redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert