Reklama

22. 10. 2019  |  Zpravodajství  |  Autor: Hana Tomášková

Konference Průmyslová ekologie: Skončila hra na recyklaci

V Kralupech nad Vltavou proběhla konference Průmyslová ekologie. Zajímavé informace z přednášek se týkaly zejména zástupců firem, ale mnohé z nich přesahovaly také do veřejné správy.

Hlavním mediálním partnerem konference byla Průmyslová ekologie. Jako odborný garant zaštítila konferenci Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze a jako odborný partner vystoupil Svaz chemického průmyslu České republiky.

„Skončila hra na recyklaci,“ říká Zdeněk Horsák, generální ředitel společnosti SUEZ využití zdrojů a.s., ve své přednášce Odpady – ohrožený druh? Vzápětí pokračuje: „My tady sice perfektně třídíme. Skvěle vytřídíme suroviny, pak je navezeme do kontejneru, odezeme je do Asie a tam je vysypeme do moře.“

Zdeněk Horsák tak popisuje situaci, kdy nejen Česká republika, ale i Evropa donedávna „recyklovala“ své odpady tak, že je vykázala jako zrecyklované a prodala je do Asie. „Já jsem přesvědčen o tom, že jedině oběhové hospodářství je řešením současné situace,“ uvádí Zdeněk Horsák.

Abychom zajistili udržitelnou spotřebu, je třeba efektivněji využívat zdrojů, které máme k dispozici. Výrobní podniky se musí snažit, aby jejich výrobek byl co nelépe využit, co nejdéle zůstal na trhu a i poté, co doslouží, aby byl dále využíván jako surovina.

„Zásadní je, že my ty odpady nevyužijeme, my je pouze ukládáme,“ upozorňuje Zdeněk Horsák, „A situace je o to složitější, že Česká republika má velkou závislost na dovozu surovin. Až 80 % surovin pro svoji průmyslovou výrobu dovážíme ze zahraničí.“

Zdeněk Horsák poukazuje na to, že je třeba nahlížet na oběhové hospodářství jako na obchodní příležitost. Roční potenciál, který se nabízí, je 900 tisíc tun BRO, 200 tisíc tun odpadního dřeva nebo cca. 800 tisíc tun kalů z ČOV.

„Oběhové hospodářství není perpetum mobile. Nejsem snílek, abych si myslel, že všechny odpady, které tady vznikají, že se následně dostanou do průmyslové výroby. Na druhé straně je nezbytné, abychom se o to alespoň pokusili,“ uzavírá Zdeněk Horsák.

 

Neméně zajímavé byly i další přednášky konference, namátkou například Zkušenosti z kontrol u "původců odpadů" (Lukáš Kůs, ČIŽP), Zkušenosti ČIŽP z dozorové činnosti - bezpečnostní listy, expoziční scénáře, látky v předmětech (Martin Marko, ČIŽP), Ohlašovací povinnosti v oblasti nakládání s odpady, informační systém OH (Eva Horáková, CENIA) nebo Recyklační cíle z pohledu LCA (Vladimír Kočí, VŠCHT).

 

Foto: Petr Jarolímek

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI