Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Komunitní kompostování snižuje závislost obcí na velkých svozovkách

| autor: Hana Tomášková0

Komunitní kompostování snižuje závislost obcí na velkých svozovkách

Podle novely (č. 210/2018) vyhlášky Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (č. 321/2014 Sb.) musí od 1. dubna 2019 obce zajišťovat sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (rostlinného původu) celoročně.

Ve městě máme dva komunitní kompostéry od Ekodomova,“ říká Kateřina Hladíková, referentka Městského úřadu v Kutné Hoře, „Jeden komunitní kompostér mám ve správě přímo já, ale využívá se málo. O kompostéry pečují osoby, které tam mají přístup. Vzhledem k tomu, že se jedná o malý počet osob, nezaznamenáváme žádné problémy. Kontrola probíhá při průběžném plnění.

Po zprovoznění komunitních kompostérů jsme nezaznamenali snížení objemu směsného komunálního odpadu,“ uvádí Kateřina Hladíková, „Spíše zaznamenáváme nárůst zájmu o hnědé popelnice na bioodpad u rodinných domů. Tudíž si dovolím tvrdit, že si občané své rostlinné odpady nechají odvézt do kompostárny, místo toho, aby využili materiál na své zahradě a vrátili ho do půdy.“Na území města jsme umístili celkem 20 kompostérů pro bytovou a sídlištní zástavbu. Občané mají zájem bioodpad třídit,“ říká Tomáš Lohniský, místostarosta Odoleny Vody, středočeského města s šesti tisíci obyvatel.

Obsah kompostérů je nutné kontrolovat, protože občané často vyhazují do bioodpadu i plastové sáčky a tašky, ve kterých odpad přinesou. Tím se kompost znehodnotí,“ varuje Lohniský.

Lidé bohužel často nevědí, co do kompostéru patří a případně, že je třeba bioodpad částečně upravit - např. nevyhazovat velké kusy, které se dlouho rozkládají. Aby se tvořil kvalitní kompost, je třeba mísit tzv. suchou a mokrou složku. U komunitního kompostování by vždy měla figurovat odpovědná osoba, která na proces kompostování bude dohlížet a kompostování organizovat.

Tento způsob je neefektivní a pracný. Kompostování samozřejmě podporuji, ale nemáme dostatečné vybavení a prostor. Bylo by potřeba svézt bioodpad na hromadu a bobkem promíchávat. Dále zajistit, aby byl kompost stále vlhký a třídičkou ho zbavit těch ingrediencí, které tam nemají co dělat,“ komentuje stávající systém komunitního kompostování Tomáš Špička, vedoucí tamních Technických služeb Odolena Voda. Ty mají ve městě na starosti péči o komunitní kompostéry a jejich obsah.

O problémech víme a pracujeme na jejich odstranění,“ říká Lohniský, „Město se nyní soustředí na osvětu. Vycházejí články v lokálních periodikách a na kompostéry budou instalovány návody. Dále musí technické služby zintenzivnit zasypávání kompostérů pilinami, což eliminuje množství mušek v komorách.“

Šíření chorob, škůdců i plevelů z kompostů bývá častým problémem na kompostech obecně. Jestliže však založíme a udržujeme kompost podle moderních zásad, je nebezpečí šíření relativně malé a dá se mu předcházet. Je však nutné věnovat se péči o kompost, aby bylo možné vytvořenou zeminu použít v plné kvalitě, kterou od ní očekáváme.

Odpad z kompostérů převážíme na mezideponii. Až ho bude dostatečné množství, bude proset a substrát použit,“ vysvětluje Tomáš Lohniský, jak město hodlá s kompostem dále nakládat.

Doufám, že se podaří upravený systém nakládání s bioodpady plně aktivovat, abychom dokázali reagovat na rostoucí poptávku po lepším nakládání s odpady. Naším cílem je, aby si město zajistilo ekonomickou stabilitu a zároveň splňovalo všechny ekologické aspekty,“ uzavírá Tomáš Lohniský.

Snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů patří k cílům, které jsou pro města a obce poměrně dobře dosažitelné. Lze velmi dobře motivovat občany, aby se zbavovali bioodpadu do nádob nebo kompostérů, které budou mít v komfortně dosažitelné vzdálenosti.

Provoz systému vyžaduje nižší náklady na svoz a zpracování BRKO s nulovou administrativní zátěží provozování těchto zařízení. Obec tak zvyšuje svou soběstačnost a nezávislost na svozových firmách. Má možnost zajistit si výhodnější podmínky a získá biologicky kvalitní materiál k dalšímu využití. A hlavně nemusí akceptovat praktiky velkých svozovek, v jejichž zájmu je blaho obce až na druhém místě.

Foto: Původně šedé kompostéry nazdobili v Odoleně Vodě dobrovolníci v rámci mezinárodního dobrovolnického programu Get involved Odolena Voda/ foto Hana Tomášková
Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ