Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Komunitní kompostování je možnost, jak významně snížit objem směsného komunálního odpadu

| autor: Hana Tomášková0

Komunitní kompostování je možnost, jak významně snížit objem směsného komunálního odpadu

Kompostováním snižujeme náklady na svoz komunálního odpadu

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) tvoří 40 % směsného komunálního odpadu a správným tříděním, domácím a komunitním kompostováním, lze předcházet jeho vzniku. Je třeba si uvědomit, že biologicky rozložitelný odpad lze dále využít a mít z něj prospěch ve forměvysoce kvalitního hnojiva.

Na skládce bioodpad bez přístupu vzduchu zahnívá, dochází tak k tvorbě nepříjemného zápachu, k emisím skleníkových plynů (zejména oxidu uhličitého a metanu) a nebezpečí toxických výluhů.

Výběr kompostéru

Komunitní kompostéry jsou vyrobeny z recyklovaného plastu a jsou určeny pro venkovní použití. Před usazením kompostéru se provede výkop a vyplnění podkladu štěrkem.

Kompostéry jsou izolovány, aby v zimních měsících nezamrzly. U dna kompostéru je rošt, který odvádí přebytečnou vodu, a zamezuje tak hnilobě odpadu a vzniku zápachu. Rošt rovněž napomáhá provzdušnění kompostu a zároveň zabraňuje vniknutí drobných hlodavců do kompostéru.

Zpravidla má kompostér dvě až tři uzamykatelné komory s víkem, které chrání kompost před deštěm a brání kontaminaci kompostu nežádoucími příměsemi.

Pověření osoby zodpovědné za kompostér a jeho obsah

Protože o každý kompost je třeba se řádně starat a navíc jsou komunitní kompostéry umístěny na veřejném prostranství a jsou volně přístupné, je důležité pověřit konkrétní osobu/ osoby k péči o kompost a kompostér.

Tato osoba by měla pravidelně kontrolovat obsah kompostéru, odstraňovat odpad, který do kompostéru nepatří, kontrolovat, zda je víko kompostéru zavřené, provzdušňovat kompost, ověřovat, zda je vždy otevřena jen jedna komora kompostéru atd. V případě že je nádoba vyprázdněná, je osoba zodpovědná za správné založení nového kompostu.

Co do kompostéru PATŘÍ:

 • zbytky ovoce a zeleniny (jádřince, pecky, slupky, natě, listy atd.)

 • kávová sedlina a čajové sáčky

 • skořápky od vajíček a ořechů

 • peří, vlasy a chlupy

 • mastné ubrousky a veškeré mastné papíry od potravin, které se nehodí k recyklaci

 • uvadlé květiny, listí, tráva, stonky a drobné větvičky

 • podestýlka domácích býložravých zvířat

Co do kompostéru NEPATŘÍ:

 • zbytky masa, kostí a vařených jídel

 • stolní oleje a tuky

 • plesnivé potraviny

 • léky

 • uhynulá zvířata

 • zvířecí výkaly, kočkolit apod.

 • prachové sáčky z vysavače

 • plastové sáčky a další odpad, který lze předat k recyklaci

Na co si dát pozor

Nikdy prosím nevyhazujte do kompostéru plastové sáčky, které nám obvykle slouží k přenesení bioodpadu. Sáčky je třeba vyhodit do žlutého kontejneru na tříděný odpad. V případě, že používáme sáčky kompostovací, VŽDY je necháváme OTEVŘENÉ, aby k bioodpadu měl přístup vzduch.

Problémem jsou také velké kusy bioodpadu. Trvá dlouho, než se takový bioodpad rozloží a zbytečně vzniká riziko, že začne plesnivět a znehodnotí se tak celý kompost.

Je velmi důležité nenechávat otevřené víko kompostéru. Narušujeme tím vnitřní teplotu a procesy kompostování.

Výhody komunitního kompostování

Komunitní kompostování slouží pro oddělený sběr bioodpadů z domácností, jeho kompostování a využití v místě vzniku. Odpadá tak svoz a manipulace s odpadem. Šetří se pohonné hmoty, čistota ovzduší a výsledný kompost se použije v oblasti svého původu.

Foto: Takové krásně vyzdobené kompostéry mají v Odoleně Vodě, foto autorkaKomentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert