Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kanalizace v Jesenném, vodojem ve Studenci. Liberecký kraj podpoří z Fondu ochrany vod další projekty

| zdroj: Liberecký kraj0

money-2696219_640
zdroj: pixabay

Poskytnutí individuální dotace z Fondu ochrany vod obcím Jesenný a Studenec schválili na svém včerejším jednání krajští radní. Dotace Liberecký kraj poskytuje na výstavbu, rozšíření či obnovu vodohospodářské infrastruktury, vodovodů, kanalizací, vodojemů, čistíren odpadních vod či náhradních zdrojů pitné vody.

„Prostřednictvím Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí chce Liberecký kraj jako každoročně podpořit projekty malých obcí do čtyř tisíc obyvatel, pro které znamená budování vodohospodářské infrastruktury velkou finanční zátěž,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

V Jesenném budou moci prodloužit o 251 metr stoku veřejné kanalizace na odvádění odpadních vod. Celkové předpokládané způsobilé výdaje tohoto projektu jsou 4.688.479,67 korun, dotace z rozpočtu Libereckého kraje činí 1.800.000 korun. Ve Studenci díky penězům opraví vodojem. Záměr počítá se stavebními úpravami a sanacemi konstrukcí a ploch v interiéru. V tomto případě vychází celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu celkem na 608.918,56 korun, z toho 277.047,48 korun činí dotace Libereckého kraje.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ