Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

K ochraně jedinečné přírody hradeckého regionu může přispět každý

| zdroj: Královéhradecký kraj0

aktuality
zdroj: Královéhradecký kraj

Různé typy chráněných území tvoří více než pětinu rozlohy Královéhradeckého kraje. Z celkem 140 takových oblastí, zasahujících i jen z části na území regionu, jich spravuje krajský úřad v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace 93.

Nejvíce plochy zaujímají tři chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, Český ráj, Orlické hory a Krkonošský národní park (KRNAP), jejichž posláním je především ochrana jedinečné přírody. K tomu mohou dodržováním pravidel pohybu a chování významně přispět i návštěvníci.

Zvláště chráněnými územími jsou přírodní oblasti, které mají pro svou jedinečnost a rozmanitost nadstandartní právní ochranu. V Královéhradeckém kraji se takových území nachází 140 ve všech kategoriích, kterými jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. Kategorie se liší velikostí chráněné plochy a přísností pravidel pro činnosti a pohyb. Pravidla chování jsou přesně stanovena jednak v zákoně o ochraně přírody a krajiny, dále pak ve zřizovacích předpisech vydaných pro jednotlivá území a návštěvních řádech.

K zachování přírodního bohatství kraje může dodržováním pravidel významně přispět každý návštěvník. Pro všechna zvláště chráněná území jednotně platí, že je zakázáno je jakýmkoli způsobem poškozovat. Mezi základní návštěvnická pravidla patří například nevjíždění do přírody motorovými vozidly, netrhání a nesbírání rostlin, neodchytávání živočichů, pohyb po vyznačených cestách a táboření a rozdělávání ohňů jen na místech k tomu určených.

Dodržování pravidel přímo v přírodě kontroluje v Královéhradeckém kraji na území KRNAP a CHKO stráž přírody, která za jejich porušení může udělit blokovou pokutu. V lesích ve zvláště chráněných územích může kontrolu provést také lesní stráž, která dohlíží na dodržování pravidel pro pohyb v lese.

V Královéhradeckém kraji se tato pravidla týkají Krkonošského národního parku, dvou národních památek Babiččino údolí a Polické stěny, třech chráněných krajinných oblastí Broumovsko, Český ráj a Orlické hory, pěti národních přírodních rezervací Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny, Bukačka, Kněžičky a Trčkov, 92 přírodních památek a 37 přírodních rezervací.

Aktuální seznam všech jednotlivých zvláště chráněných území zájemci najdou na webu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Přehled chráněných území Královéhradeckého kraje

Národní parky

KRNAP

CHKO

Broumovsko

Český ráj

Orlické hory

Národní přírodní památka 

Babiččino údolí

Polické stěny

Národní přírodní rezervace 

Adršpašsko-teplické skály

Broumovské stěny

Bukačka

Kněžičky

Trčkov

Přírodní památky

Běleč – střelnice

Bělečský písník

Bělohradská bažantnice

AOPK ČR – RP Východní Čechy

Broumarské slatiny

Březinka

Bystřice

Byšičky 1

Byšičky 2

Cidlinský hřeben

Černá stráň

Čertovy hrady

Červená Třemešná – rybník

Dědina u Dobrušky

Dubolka

Dymokursko – Bahenské louky

Farářova louka

Halín

Hluboký Kovač

Homolka

Hřídelecká Hůra

Hustířanský les

Chyjická stráň

Javorka a Cidlina – Sběř

Kačenčina zahrádka

Kačerov

Kalské údolí

Kanice – lesní rybník

Kazatelna

Kočičí skály

Křižánky

Libosad – obora

Libunecké rašeliniště

Louky v České Čermné

Luční potok v Podkrkonoší

Lukavecký potok

Mořská transgrese

Na bahně

Na Hadovně

Na Plachtě

Na Plachtě 3

Na víně

Nad Blatinou

Nadslav

Novopacký vodopád

Oborská luka

Olešnice

Opočno

Orlice

Ostruženské rybníky

Pamětník

Piletický a Librantický potok

Pískovcové sloupky

Pod Rýzmburkem

Rašelina

Rašeliniště pod Pětirozcestím

Rašeliniště pod Předním vrchem

Roudnička a Datlík

Rybník Jíkavec

Rybník Kojetín

Rybník Smrkovák

Rybník Strašidlo

Rybník Vražda

Sfinga

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Sklenářovické údolí

Slunečná stráň

Stará Metuje

Stav

Strž ve Stupné

Svatá Anna

Šafránová stráň

Trotina

Tuří rybník

Týnišťské Poorličí

U císařské studánky

U Čtvrtečkova mlýna

U Glorietu

U Kunštátské kaple

Údolí Bystřice

Údolí Javorky

Uhřínov-Benátky

Vejsplachy

Velká louka

Veselský háj

Víno

Vražba

Zadní Machová

Zebín

Žaltman

Žlunické polesí

Přírodní rezervace

Bažiny

Bedřichovka

Černý důl

Dubno – Česká Skalice

Farní stráň

Hořečky

Hoříněvská bažantnice

Hraniční louka

Chropotínský háj

Jelení lázeň

Kačerov

Kamenná hůra

Komáří vrch

Kostelecký zámecký park

Kovačská bažantnice

Křížová cesta

Miletínská bažantnice

Modlivý důl

Neratovské louky

Ostaš

Peklo

Pod Vrchmezím

Pod Zakletým

Podtrosecká údolí

Prachovské skály

Sedloňovský vrch

Skalecký háj

Šestajovická stráň

U Houkvice

Údolí Plakánek

Úlibická bažantnice

Ve slatinské stráni

Vřešťovská bažantnice

Zámělský borek

Zbytka

Zemská brána

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema