Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jihomoravský kraj vyhlásí tři nové přírodní památky

| zdroj: Jihomoravský kraj0

aktuality
zdroj: Jihomoravský kraj

Radní na svém jednání odsouhlasili vznik nových přírodních památek Saufang, Týnecké fleky a Kostická čista. Důvodem ke zpracování záměrů na vyhlášení těchto zvláště chráněných území je výskyt evropsky významných druhů a evropsky významných stanovišť.

Předmětem ochrany v lokalitě Saufang jsou zachovalé ekosystémy různého charakteru (zaplavované louky, lužní lesy, vodní a mokřadní společenstva), přičemž výše uvedené ekosystémy jsou zároveň také stanovištním předmětem ochrany evropsky významné lokality Soutok – Podluží. V okolí Týneckých fleků se nachází zachovalé zbytky starého porostu lužního lesa s výskytem celé řady kriticky a silně ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Na Kostické čistě se nachází zachovalý komplex vlhkých periodicky zaplavovaných luk, mokřadních stanovišť vázaných na mrtvá ramena, tůně a vodní kanály a porostů lužního lesa.  

„Vybrali jsme tyto významné jihomoravské lokality s cílem zajistit jejich adekvátní péči a ochranu. Vyhlášení přírodních památek jsme konzultovali s obcemi a zapracovali jejich připomínky. Pro zvláště chráněná území Saufang, Týnecké fleky a Kostická čista byly zpracovány také návrhy plánů následné péče, abychom pomohli lépe chránit a regenerovat jejich přírodní fond,“ uvádí náměstek pro životní prostředí Lukáš Dubec

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert