Reklama

19. 1. 2020  |  Zpravodajství  |  Autor: Hana Tomášková   |  Zdroj: Lesy ČR

Jihomoravský kraj a Vysočina mají nové vodní nádrže

Lesy ČR v rámci programu #vracimevodulesu vybudovaly soustavu tří vodních nádrží v lokalitě Pustý zámek v Jihomoravském kraji a nádrž Police v kraji Vysočina. 

Nádrže jsou multifunkční, mají za úkol zadržovat vodu v krajině, zlepšovat místní biotop a nádrže v oblasti Pustého zámku budou sloužit i k zavlažování lesní školky.

Pustý zámek

Soustava tří nádrží má nové zpevněné hráze a bezpečnostní přelivy. Plocha nádrží se pohybuje od jedné desetiny hektaru po necelé tři desetiny hektaru. 

Police

Jak už název napovídá, nádrž najdete u stejnojmenné obce. Součástí stavby jsou i dvě předsazené vodní tůně. Soustava vodních ploch stabilizuje místní vodní režim a představuje biotop vhodný k existenci na vodu vázaných rostlin a dalších organismů.

 

Proč vznikl program #vracimevodulesu? Protože lesy:

  • podporují vznik srážek
  • jsou přirozené chladící systémy
  • zásobují podzemní vody
  • vytvářejí toky vzduchu a vlhkosti
  • zpomalují odtok vody

Lesy jsou přirozenou zásobárnou vody. Zabraňují rychlému odtoku přívalových srážek, kryjí půdu před slunečními paprsky a vytvářejí přívětivé klima pro život rostlin a živočichů.

Česko je střecha Evropy. Všechna voda od nás odtéká. Musíme s ní proto lépe hospodařit.

 

Info, foto a video zdroj Lesy ČR

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI