Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Atomizace. Jak na ni nahlíží Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a Hospodářská komora?

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Konference Provoz vodovodů a kanalizací 20190

Atomizace. Jak na ni nahlíží Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a Hospodář

Výzva současného vodárenství

Atomizace byla jedním z diskutovaných témat konference Provoz vodovodů a kanalizací 2019. Hned v úvodu označil atomizaci za jednu z největších výzev současného vodohospodářství Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství. „Je třeba, aby se vodárenské subjekty začaly sdružovat," uvedl Aleš Kendík, „Velké subjekty mohou lépe fungovat a zajišťovat dostatek pitné vody pro občany.“ 

Příspěvek věnovaný atomizaci přednesl Pavel Punčochář ze sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství. „Obce občas zcela zanedbávají konsolidaci, která jim může významně pomoci,“ uvedl Pavel Punčochář. 

Atomizace z pohledu Ministerstva zemědělství

Vysoká míra atomizace sektoru je potvrzena i výsledky benchmarkingu. V současné době Česká republika vykazuje nejvyšší míru atomizace v Evropě. Tento trend byl nastolen po roce 1989, kdy došlo vzhledem k politickým změnám k realizaci privatizačních projektů. Místo tehdejších sedmi krajských podniků vodovodů a kanalizací vzniklo více subjektů a tento jev se s časem stále prohlubuje.

Atomizace sektoru způsobuje nízkou ekonomickou efektivitu provozu, nemožnost dosažení udržitelnosti, nestabilní kvalitu poskytování služeb, vysoké rozdíly v cenách, omezenou kvalitu péče o vodohospodářskou infrastrukturu či podkapitalizaci sektoru.

Spolupráce Mze, MF a MŽP

Ministerstvo zemědělství řeší dlouhodobě problematiku obnovy. Opětovně byly identifikovány konkrétní nedostatky u vlastníků infrastruktury. Je to vliv na nastavení ceny pro vodné a stočné na výši generovaných prostředků na obnovu.

Nově vznikl návrh metodiky obnovy, který se zabývá snahou o upřesnění a sjednocení chápání legislativy pro obnovu. Je nutné definovat jednoznačně podmínky použití a vrácení prostředků na obnovu obcemi a městy. Cílem je úprava obsahu a zavedení procesu systematické péče o infrastrukturní majetek ze strany vlastníků.

Přehodnocení a případná změna modelu výpočtu přiměřeného zisku

Výpočet přiměřeného zisku z regulované činnosti je založen na návratnosti vloženého kapitálu. Zvýšení transparentnosti v oddílném modelu by měla řešit písemná dohoda mezi vlastníkem a provozovatelem o poskytnutí části zisku vlastníka provozovateli. Je také diskutována možnost navázání části přiměřeného zisku na kvalitu poskytovaných služeb.

Další možností je využití zisku jako motivačního faktoru pro zvyšování efektivity provozu a možnost dělení mimořádně dosaženého zisku s odběrateli.

Stanovení systému výpočtu sociálně únosné ceny

Atomizace ovlivňuje schopnost dosažení udržitelnosti jednotlivých systémů vodovodů a kanalizací. Institut sociálně únosné ceny je v současnosti využíván pro potřeby OPŽP. Jedná se o 2 % hranici průměrného ročního čistého příjmu domácnosti.

Vážně se uvažuje o jeho využití pro:

  • Vliv regulátora na nastavení ceny pro vodné a stočné pro jednotlivé smluvní vztahy

  • Vyhodnocení možnosti vlastníka generovat prostředky na obnovu infrastruktury

  • Možný ukazatel pro čerpání národních dotací

Vzhledem k existenci vícero přístupů ke stanovení sociálně únosné ceny je nutné přehodnocení způsobu výpočtu.

Řešení

Jednoznačně se jedná o dlouhodobý proces. Je možné čerpat zkušenosti ze zahraničí. Konsolidace sektoru může být řízená státem s cílem zajistit občanům přístup ke službám a zabezpečení jejich kvality. Toto je nejčastěji praktikovaný způsob zaměřený proti roztříštěnosti vodárenského sektoru.

Konsolidace může být také přirozenou reakcí na změnu legislativních podmínek, jejichž plnění vyžaduje vysoké investiční vstupy.

Jak vidí atomizaci MŽP

Decentralizace je téma, které by se také mělo diskutovat,“ upozornil Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí. Měla by být umožněna ve strategických dokumentech oboru (Plány povodí, PRVKUK, Inovativní způsoby nakládání a odpadní vodou).

De-atomizace

Celkem bylo registrováno 6932 vlastníků/ 2941 provozovatelů v roce 2018. Nemyslím si, že hlavním viníkem atomizace jsou dotační výzvy,“ řekl Jan Kříž. Hlavní cestou je změnit regulativní opatření. „Je nutné hledat regulatorní cesty, jak sdružovat celky,“ vysvětlil Jan Kříž, Starostové často volí pro ně pohodlnější cestu. Z pohledu hledání řešení je třeba začít už tady. Přemýšlet, zda by nebylo pro danou oblast lepší sdružit se dohromady.“

K podpoře malých subjektů Jan Kříž uvedl: „Financovali jsme většinou obce nad 1000 obyvatel. Je to pro nás zajímavý projekt, který řeší eutrofizaci. Je tu prostor z hlediska variant a my budeme v této oblasti přísnější, než jsme byli dosud.“

Atomizace očima Hospodářské komory

Trh se nám zdá příliš atomizovaný,“ konstatoval Michal Štefl, viceprezident Hospodářské komory České republiky, Náklady a investice, které tento trh čekají, budou náročné. Řada subjektů nebude schopna obhájit své pozice.“

Michal Štefl zmínil nutnost zajistit rovné podmínky pro provozování infrastruktury. „Čekají nás masivní investice a modernizace, to bude vyžadovat kumulaci zdrojů,“ odůvodnil Štefl potřebu rovnosti podmínek a připomněl také spravedlivé podmínky pro spotřebitele, „Pozice spotřebitelů není rovná a bylo by rozumné rozšířit model dvousložkové ceny.

Je třeba brát v potaz i konkurenceschopnost oboru. Michal Štefl se vyjádřil také k dotacím: Bylo by dobré dát prostor projektům širších rozměrů. A to je úkol před námi. Soustředit se na velké projekty a ne jen ny ty drobné, individuální. Aby trh byl vyrovnaný a dával všem hráčům rovné podmínky.“

Foto: Petr Jarolímek

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert