Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jaký bude další osud spalovny v Rybitví?

| autor: Hana Tomášková0

Jaký bude další osud spalovny v Rybitví?

V současné době naše společnost pokračuje  v legislativních krocích směrujících k modernizaci a zprovoznění spalovny. Aktuálně AVE CZ usiluje o získání kladného stanoviska EIA. Autorizované studie přitom dokládají, že provozem spalovny nebude ohroženo životní prostředí a že provoz spalovny nebude znamenat ohrožení zdraví obyvatel,“ říká Pavla Ivácková, tisková mluvčí AVE CZ odpadové hospodářství.

Obnovení provozu spalovny vnímají okolní obce s pochybami. Na 9. 3. 2020 je svoláno Zastupitelstvo obce Srnojedy 3/2020, kde bude modernizace projednávána. „Obec Srnojedy je od samého začátku v roce 2006 proti spalovně v Rybitví. Bohužel laxním přístupem hejtmana Netolického, kterému byla nabídnuta možnost odkupu spalovny za 8 mil., kterou nevyužil, přístupem statutárního města Pardubice, které mohlo odkoupit objekt za 35 mil, a nekoupilo, došlo k současné situaci,“ upozorňuje Pavel Králíček, starosta obce Srnojedy a doplňuje: „Nejsme odpůrci spalování jako takového, ale provozu zařízení v blízkosti obytné zóny a v lokalitě, která je dlouhodobě zatížena průmyslovou výrobou.“

Obdobně hodnotí projekt i Eva Šmeralová, starostka Rybitví: „Obec Rybitví vnímá projekt modernizace spalovny nebezpečných odpadů jako riziko ekologické a bezpečnostní. Navzdory nezpochybnitelné potřebě likvidování starých i nově vznikajících ekologických zátěží je současné umístění spalovny nevhodné. Zejména proto, že se nachází na návětrné straně aglomerace města Pardubice a má tak přímý vliv na zdraví a bezpečnost cca. 100000 osob. Například v případě havárie, kdy by mohly být zplodiny hoření nebo výpary neseny větrem. Navíc stávající objekt spalovny bude muset být po 25 letech od výstavby významně přestavěn a rekonstruován a technologie spalovny prakticky celá vyměněna, tedy se de facto jedná o novostavbu.“

AVE CZ odpadové hospodářství poukazuje na potřebu řešit nakládání s nebezpečnými odpady. K využití spalovny a vhodnosti lokality uvádí Pavla Ivácková: „V rámci České republiky je v provozu spalovna průmyslových odpadů téměř v každém kraji. Výjimku tvoří kromě Karlovarského kraje ještě kraj Pardubický a Královéhradecký, paradoxně kraje s vysokou koncentrací produkce nebezpečných odpadů, u nichž je nejvhodnějším způsobem odstranění jejich termické využití. Umístění koncového zařízení co nejblíže zdrojům vhodného typu odpadu tak jednoznačně představuje nejekologičtější a nejbezpečnější způsob, jak se těchto odpadů zbavit.“

S tím však nesouhlasí ani obec Srnojedy, ani Rybitví. S lokalitou mají jiné plány. „Obec Rybitví by ráda, aby lokalita byla ekonomicky využita a nevznikl tam další brownfield,“ konstatuje Eva Šmeralová a připouští: „Možnosti obce, v situaci, kdy nejsme vlastníkem pozemků, jsou velmi omezené. Protože běžný nástroj, kterým obce regulují využívání území, tedy územní plán, naráží na odpor stávajícího vlastníka AVE CZ.“

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ